Све док се за заштиту биља користила класична прскалица, на ручни и вучни погон, није било већих одступања од дозе тј количине препарата по јединици површине. Доста виноградара приликом употребе заштитних средстава не зна тачно шта је доза, а шта концентрација неког препарата.

Концентрација је количина неког препарата отопљена у води а изражена је у процентима – колико литара, децилитара, милилитара, килограма, грама треба отопити у 100 l воде.

Доза је одређена количина препарата изражена у количини која мора доспјети и бити распршена на јединицу површине, без обзира на количину воде која ће се утрошити за распршивање – наношење препарата.

Подаци о концентрацији и дози пестицида могу се наћи у упутствима, проспекту или каталогу произвођача заштитног средства.

Објашњење: у заштити винограда често се користи „бордошка чорба“ (смјеса плавог камена и креча), фунгицид који се успјешно користи за заштиту винове лозе од пламењаче, у концентрацији 1% тј 1 kg на 100 l воде. Уколико користите класичне прскалице (на ручни и вучни погон), потребна количина воде за површину од 1 hа је 800 l односно 8 kg/hа „чорбе“. Али, увођењем моторних прскалица (вучених и ношених трактором) тзв. „атомизера“ утрошак воде је смањен за 2 до 5 пута. Да би се уз смањену количину воде задржала потребна доза заштитног средства важно је знати колико се пута смањила количина воде, јер се толико пута повећава концентрација препарата. Ако би се са 100 l 1% „бордошке чорбе“ попрскао 1 hа винограда то не би заштитило лозу од пламењаче (листове, цвjетове и плодове). Доза од 1 kg по хектару није довољна. Научно је доказано да се за 1 hа винограда превентивно користи 8-10 kg/hа „чорбе“ на 100 l воде у заштити од пламењаче. Неуспех се често приписује лошим временским условима или се чују приговори како плави камен (чорба) не садржи довољно активне материје. Уз помоћ формуле К-концентрација и формуле Д-доза може се са 100%-тном сигурношћу одредити концентрација и доза неког заштитног средства.

 

Доза се израчунава помоћу формуле: Д=(К*У)/100

Концентрација се израчунава помоћу формуле: К=(Д*100)/У

Д-доза

К-концентрација

У-утрошак воде на 1 хектар

 

Произвођачи препарата могу навести утрошак воде по хектару у упутству за коришћење препарата. Тада треба брзину хода (ручно) или брзину трактора (машински), притисак пумпе и дизне прилагодити том утрошку. Ако произвођач наводи изузетно мале количине воде (50 l), прскалица (орошивач) се мора подесити да се отопина орошава што ситнијим капљицама јер ће крупније капљице препарата изазвати палеж лишћа, цвијета и плода.