Svaki proizvođač, koji uradi tretman soje nakon sjetve, a prije nicanja može biti malo mirniji od onih koji to nisu uradili pa moraju biti na oprezu jer je vrijeme suzbijanja korova od presudne važnosti.

Međutim, ovim tretiranjem se ne uništavaju višegodišnji širokolisni korovi.

Sem toga, zbog previše padavina tretmani poslije sjetve, a prije nicanja, mogu izazvati problem  na lakšim zemljištima, u vidu fitotoksičnosti na mladim biljkama soje.

To su razlozi zbog kojih se proizvođači soje sve više okreću ka post-em primjeni, odnosno primjeni folijarnih herbicida.

S druge strane pak, visoke ili niske temperature mogu, isto tako, biti problem za tretiranje preko lista.

Na ove promjene ne možemo uticati, a djelovanje herbicida zavisi od vremenskih prilika pa je na proizvođaču da se izbori sa svim nedostacima i uzme u obzir određene prednosti kako bi najbolje i u pravo vrijeme obavio zaštitu.

Osnovno pravilo za dobru zaštitu soje je da je tretirate onda kad korove možete vidjeti tek kad čučnete. Veoma je bitno ne dozvoliti korovima da očvrsnu kad ih je nemoguće potpuno suzbiti. Može se samo malo usporiti njihov porast, a kad se oporave onda prestignu soju. Zato je prvo prskanje presudno i ono se uglavnom svodi na dva do tri dana u toku proljeća.

Kad korovi dostignu visinu da ih možete vidjeti iz stojećeg stava, onda je kasno za uspješnu zaštitu.

Kad korove vidimo iz auta, onda zaštitu ne treba ni obavljati jer će biti prekasno.

Znači čekanje nekog povoljnog trenutka za tretiranje je jednako opasno kao i sami korovi.

Tretiranje soje protiv širokolisnih korova je najbolje obaviti u dva puta jer se na taj način mnogo bolje kontrolišu korovi koji stalno rastu kao što su ambrozija i pepeljuga koje predstavljaju opasan korov u soji.

Prvo tretiranje se obavlja kad ova dva korova narastu između dva i tri santimetra. Najčešća greška se pravi da se sačeka da izniknu svi korovi ili da svaka biljka soje razvije prvu trolisku. Soja je otpornija na herbicide kad je manja, nego kad poraste.

Drugo tretiranje se obično izvodi dvije nedelje poslije prvog, mada pravo vrijeme diktiraju novoizrasli korovi (2-3 cm), kao i vremenske prilike.

Ako je sušno vrijeme onda može proći i tri nedelje, a ako je kišna godina onda se drugo tretiranje može obaviti odman nakon deset dana poslije prvog.

Pored vremena tretiranja, drugi bitan faktor za uspješnu zaštitu je izbor herbicida kojeg tržište nudi u velikom broju. Bez obzira o kom sredstvu se radi i koliko god ga proizvođač reklamirao kao najbolje rješenje za zaštitu soje od korova, treba biti obazriv da se pored korova ne ošteti i soja.

Soja je možda i najbolji pokazatelj, kad je izbor herbicida u pitanju, da ne postoji skupa i jeftina zaštita bilja, već uspješna i neuspješna.

Važno je znati:

  • Nikad ne dodavati folijarna đubriva sa sredstvima protiv širokolisnih korova u soji i
  • Ne treba miješati sredstva protiv širokolisnih i uskolisnih korova jer bi moglo doći do zadržavanja viška sredstava na listovima soje, a na taj način i njenog oštećenja.

Zato pazite: jedna greška sa hemijskim sredstvom i popravke nema

 

Ukoliko su se neki proizvođači opredijelili za organsku proizvodnju soje, onda mogu koristiti samo ona hemijska sredstva koja su registrovana za tu namjenu.

 

 

Ostavite odgovor