ŠLJIVA – Zbog predstojećih padavina najavljenih za utorak 19.05.2020. preporučuje se da se u ponedeljak 18.05. uradi preventivni tretman namjenjen subijanju monilioza šljive. Preporučuje se primjena preparata na bazi kaptana (Kaptan 50WP = 3,0 kg/ha ili Kaptan 80WG = 2,0 kg/ha i dr.) u kombinaciji sa insekticidom iz grupe neonikotinoida (Tonus, Volley, Confidor i dr.) u dozi naznačenoj na etiketi proizvoda.

Ostavite odgovor