ŠLJIVA – Zbog kišovitog vremena najavljenog za predstojeću sedmicu, preporučuje se preventivna zaštita šljive od prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) i plamenjače šljive (Polystigma rubrum). Zaštita se može obaviti u subotu 15.05. ili u nedelju 16.05. u prijepodnevnim časovima. U ovu svrhu mogu se primjeniti preparati na bazi kaptana (Kaptan 50WP, Agrokaptan, Metod i dr.) u dozama naznačenim na etiketi preparata u kombinaciji sa preparatom na bazi sumpora (Thiovit Jet, Kumulus i dr.). U cilju prevencije šteta od insekata (G.funebrana, lisne vaši), savjetuje se dodavanje preparata na bazi acetamiprida (Tonus, Volley, Mospilan).