Учестало кишно вријеме у предстојећој седмици као и најављене падавине у предстојећој седмици утичу на постојање повећаног ризика од болести шљиве као што су монилиозе (Monilia laxa, Monilia fructigena), шупљикавост листа (Stigmina carpophyla) i plamenjače šljive (Polystigma rubrum).

У циљу заштите шљиве од наведених болести, у наредних неколико дана препоручује се обављање третмана са препаратима на бази каптана (Kaptan 50WP, Kaptan 80WG, Metod 480SC  и др.) или са препаратима на бази пираклостробина+боскалида (нпр. Signum).

У циљу заштите засада шљиве од инсеката, у првом реду лисних вашију, може се примјенити и неки од инсектицида на бази ацетамиприда (Tonus, Volley) или имидаклоприда (Confidor SL200 и др.) .