Zaštita, navodnjavanje i prihrana paradajza u plasteniku

Zaštita paradajza je proces koji se odvija od rasada do završetka branje. Najvažnije je proizvesti nezaražen rasad i imati zdravo zemljište gdje će se taj rasad presaditi. Ostala zaštita se odvija po planu zaštite koji je potrebno napraviti i na osnovu njega vršiti preventivna tretiranja. Fungicide i insekticide sa dužom karencom korisiti do početka branja, a nakon toga voditi računa o karenci i tretiranja vršiti između branja.

Zaštitu protiv bakterioze, plamenjače, pepelnice, sive i bijele truleži vršiti fungicidima sa aktivnim materija: pririmetalin, metiram, bakar-oksihlorid, metalaksil, azoktistrobin, ciprodinil, fludioksanil, piraklostrobin, boksalid, sumpor, dimetomorf i dr. Zaštita protiv lisnih vaši, grinja, sovica, tripsa i tute koristiti insekticide sa aktivnim materijama: emamektin-benzoat, abamektin, deltametrin, lambda-cihalotrin, hlorantraniliprol, metaflumizan i dr. Prilikom tretiranja između branja voditi računa o dužini karence i birati pesticide sa kraćom karencom. Prvenstveno voditi računa o sivoj i bijeloj truleži i tuti koji nanose ozbiljne štete na paradajzu, a samim tim dolazi do smanjenja prinosa. Zato je najbolji vid zaštite preventivno tretiranje i pravljenje plana tretiranja. Isto tako vršiti uklanjanje oboljelog lišća i oboljelih plodova u cilju smanjenja procenta zaraze.

Navodnjavanje paradajza počinje od onog momenta kad se presadi u plastenik. Norme i intervali navodnjavanja prilagođavaju se fazi razvoja biljke. Poslije presađivanja vrši se prihrana NPK đubrivima formulacije 1:4:1 u količini od 2 g/ biljci. U fazu intezivnog porasta prihrana se obavlja NPK đubrivima formulacije 1:1:1 u količini od 2 g/biljci/sedmično. A u fazi plodonošenja i intezivnog branja prihrana se obavlja NPK đubrivima formulacije 2:1:3 ili 2:1:4 u količini od 3 do 4 g/ biljci/sedmično sa tim da preporučenu količinu podjelimo u dva ili tri puta. Isto tako u količini od 2g/biljci/sedmično prihraniti sa kalcijumom i magnezijumom odvojeno od prihrane NPK đubrivima. Po oblačnom vremenu primjenjivati višu, a po sunčanom nižu koncentraciju đubriva. Isto tako, po sunčanom vremenu norme i intervale prilagoditi fazi razvoje biljke i po potrebi vršiti navodnjavanje par puta dnevno sa manjim normama.