KRUŠKA – Na većini lokaliteta od poslednje zaštite registrovane su padavine preko 20 lit/m2. Zbog spiranja prethodno nanesenog depozita fungicida, u cilju zaštite od prouzrokovača čađave krastavosti kruške (V.pyrina) i drugih mikoza (Mycosphaerella pyri), preporučuje se obavljanje kurativnog tretmana, čim se stvore uslovi za ulazak u parcele. Preporučuje se primjena preparata na bazi ditianona (Delan 700WG, Galileo i dr.) ili fluazinama (npr. Kardinal) u kombinaciji sa preparatom na bazi difenkonazola (Score 250EC, Sekvenca, Diferent i dr.).

Na terenu registrujemo visok intenzitet leta prve generacije jabukinog savijača (C.pomonella). Sa nastupanjem stabilnijeg vremena u narednoj sedmici, očekuje se intenzivnija ovipozicija pa se preporučuje primjena nekog od preparata sa ovicidnim djelovanjem na bazi hlorantraniliprola (Coragen i sl.), diflubenzurona (Dimilin, Inhilin i sl.), lufenurona (Match i sl.).

U slučaju prisustva kruškine buve (C.pyri), zaštitu od buve prilagoditi zaštiti od jabukinog savijača, u zavisnosti od prisutnih formi i brojnosti štetočine. U slučaju jakog napada kruškine buve, prepručuje se primjena preparata a bazi spirotetramata (Movento 100SC).