ЈАБУКА –  Јабука се на већини локалитета налази у фази Е2 до F (почетак цвјетања). Падавине су најављене у петак (02.04.).

Прегледом дозрелости псеудотеција проузроковача чађаве краставости плодова и пјегавости листова јабуке V. inaequalis (31.03.) утврђена је дозријелост од 21,18 % која може створити услове за инфекцију појавом падавина.

Воћарима се препоручује да у сриједу или четвртак обаве превентивни третман на бази манкозеба (Dhitane  M 45; Mankogal 80; Cadillac 80 WP; Penncozeb WG) у препорученим дозама.

Порастом температуре у протеклим данима, и момента фенофазе, уочене су појаве првих мицелија и оидиа патогена проузроковача пепелнице јабуке (Phosphaera leucotriha) посебно у засадима Ајдареда и Јонаголда и надолазећих падавина и хладног времена препоручује се заштита на бази активне материје мептилдинокап (Karathane Gold 350 EC) у препорученој дози.

Кад је у питању фолијарна прихрана овим препаратима можемо додати бор (омогућава развој цвијетова, фертилност плодова, зачеће и правилан раст плода), цинк (битан за физиолошке процесе у циљу бољег стварања ауксина неопходног за бољи раст) и урееа 5 kg/hа.

КРУШКА – Крушка се на већини локалитета налази у фази Е2 до F (почетак цвјетања). Падавине су најављене у петак (02.04.).

Због најављених падавина воћарима се препоручује да у сриједу или четвртак обаве превентивни третман на бази манкозеба (Dhitane  M 45; Mankogal 80; Cadillac 80 WP; Penncozeb WG)   и  додатак препарата на бази пириметанил (PEHAR; PYRUS 400) у препорученим дозама против проузроковача чађаве краставости плодова и пјегавости листа крушке (Venturia pirina).

Воћарима се препоручује, такође, визуелни преглед засада крушке јер је у току пиљење ларви зимске генерације крушкине буве (Cacopsylla pyri) и уколико примијете штетни праг присуства буве потребно је третирати засад на бази активне материје абамектин (Vertimec 018 EC, Abastate, Kraft 1,8 EW, Vertigo 1,8 EC) у препорученим дозама.

Приликом примјене инсектицида потребно је преузети све мјере у циљу заштите опрашивача и нетретирати засаде истим у вријеме цвјетања.

Кад је у питању фолијарна прихрана овим препаратима можемо додати бор (омогућава развој цвјетова, фертилност плодова, зачеће и правилан раст плода), цинк (битан за физиолошке процесе у циљу бољег стварања ауксина неопходног за бољи раст) и урееа 5 kg/hа.

ШЉИВА –  Шљива се у зависности локалитета и сортимента зрења налази у различитим фазама од почетка цвјетања до 10% цвјетова отворено.

Најављене падавине у петак (02.04.) могу узроковати стварању повољних услова за остваривање инфекције патогена проузроковача сушења цвјетова и грана шљиве (Monilina laxa) те се воћарима препоручује заштита на бази ципродинила (Chorus 50 WG; Switch 62,5 WG; Indar 5 EW; Difcor,…) у препорученим дозама.

Кад је у питању фолијарна прихрана овим препаратима можемо додати бор (омогућава развој цвијетова, фертилност плодова, зачеће и правилан раст плода), цинк (битан за физиолошке процесе у циљу бољег стварања ауксина неопходног за бољи раст) и урееа 5 kg/hа.

 

 

 

 

 

 

 

Оставите одговор