Zaštita jabuke i kruške

JABUKA, KRUŠKA – Zbog padavina najavljenih za 28.05.  preporučuje se obavljanje zaštite u četvrtak 27.05. u zasadima jabuke i kruške protiv mikoza (V.inaequalis, V.pyrina i Alternaria sp.). U cilju zaštite mogu se koristiti  preparati na bazi kaptana (npr. Kaptan 50WP, Metod, Agrokaptan) ili fluazinama (Kardinal). U cilju zaštite jabuke od pepelnice dodati neki od preparata na bazi sumpora u dozama naznačenim na etiketi proizvoda.