JАБУКА И КРУШКА – Предстојеће падавине прогнозиране су за недељу 14.06.2020. У засадима у којима је од прошле заштите прошло више од 5 дана а у којима је пало више од 20 mm кише, препоручује се вршење заштите комбиновањем препарата са превентивним и куративним дјеловањем, чим се стекну услови за улазак у парцелу. У ту сврху примјенити препарате на бази метирама (Polyram) или пропинеба (Antracol) у коминацији са куративним препаратом на бази фенбуконазола (Indar 5EW). Такође, може се примјенити и неки од препарата из SDHI групе (Sercadis, Luna Experience, Embrellia).