Zaštita jabuke i kruške

JABUKA, KRUŠKA – U poslednja tri dana na većini lokaliteta registrovane su padavine preko 30 mm. Sledeće padavine prognozirane su za subotu uveče 23.05. Zbog spiranja prethodno nanesenog depozita a imajući u vidu intenzivno dozrijevanja askospora V.inaequalis u ovom periodu, preporučuje se tretiranje zasada jabuke i kruške kombinacijom fungicida sa preventivnim i kurativnim karakterom djelovanja u petak 22.05. Primjeniti kombinaciju preparata na bazi kaptana (npr. Metod 480SL, Kaptan 50WP = 2,5-3,0 kg/ha i dr.) ili mankozeba (npr. Dithane, Vondozeb Plus Indofil = 3,0 kg/ha i dr.) u kombinaciji sa preparatima na bazi fenbukonazola (Indar 5EW = 1.0 lit/ha) ili difenkonazola (Score 250EC, Sekvenca, Diferent = 0,3 lit/ha i dr.). U zasadima zaraženim pepelnicom, kao sistemični fungicidi mogu se koristiti preparati sa kombinovanim učinkom (Sercadis, Embrelia, Luna Experience) u dozama naznačenim na etiketi preparata.

Imajući u vidu intenzivan let jabukinog savijača u tekućoj sedmici, ukoliko u poslednjih 10 dana nije izvršen tretman insekticidom, preporuka je da se uz fungicide primjeni neki od preparata na bazi acetamiprida (Tonus, Volley, Affinex i dr. = 0.3 lit/ha).

Ostavite odgovor