JABUKA – Predstojeće padavine očekuju se u subotu 05.06.2021 u večernjim časovima a nestabilno vrijeme najavljeno je za cijelu predstojeću sedmicu.

U svrhu zaštite jabuke od prouzrokoača čađave krastavosti (V.inaequalis), preporuka je da se u subotu 05.06. u prijepodnevnim časovima uradi preventivna zaštita korištenjem preventivnim preparata sa lokalno-sitemičnim dejstvom na bazi ditianona (Delan 700WG, Galileo i dr.) ili fluazinama (npr. Kardinal). S obziron na najavljene dugotrajne padavine, u zasadima u kojima postoji problem sa ulaskom u parcelu u vlažnijim uslovima, navedenim prepartima se može dodati i neki od preparata sa sistemičnim đelovanjem na bazi difenkonazola (npr. Score 250EC, Sekvenca i dr.) ili fenbukonazola (npr. Indar 5EW).