JABUKA – Predstojeće padavine prognozirane su za srijedu 12.05. a nestabilno vrijeme očekuje se tokom cijele sedmice. Preporuka je da se prije najavljenih padavina, najbolje u utorak 11.05. u poslijepodnevnm časovima uradi preventivna zaštita.

Prema poslednjoj analizi pseudotecija izvršenoj u četvrtak 06.05, dozrijelost pseudotecija iznosi 95% a ispražnjenost je na nivou 40%. Sa prvim padavinama očekuje se pražnjenje značajne doze askospora pa skrećemo pažnju da se povede računa o pravovremenom izvođenju zaštite i kvalitetu aplikacije.

Preporučuje se primjena preprata na bazi Kaptana ili fluazinama (Kardinal) u kombinaciji sa preparatom na bazi fosetil aluminijuma (Aliette Flash, Legat SP i dr.) u dozama naznačenim na etiketama proizvoda.  U cilju prevencije pepelnice, dodati neki od preparata na bazi sumpora (Kumulus, Pepelin i dr,) ili miklobutanila (Systhane, Foton).

Zbog prevencije šteta od jabukinog savijača i lisnih vašiju, prepručuje se dodavanje insekticida na bazi acetamiprida (Tonus, Volley), dok se primjena ovicida preporučuje nakon padavina, pred period stabilnijeg vremena.