JАБУKА – Јабука се у сјеверозападном дијелу РС тренутно налази у фенофази F-G (отворен централни цвијет до прецвјетавање).

Предстојећа киша очекује се у понедељак 26.04. у вечерњим часовима. Нестабилно вријеме се очекује током цијеле наредне седмице.

Према последњем прегледу псеудотеција обављеном 22.04. на локалитету Берек, Градишка, степен дозријелости псеудотеција V.inaequalis износи 61,57%. Са најављеним падавинама очекује се стварање услова за јаке инфекције због чега је потребно обавити превентивну заштиту.

Прије најављених падавина у недељу 25.04 или у понедељак 26.04. у првом дијелу дана, савјетује се обављање превентивне заштите са комбинацијом препарата на бази дитианона (Delan 700WG) и пириметанила ( Pehar, Pyrus и др.). У циљу заштите од пепелнице, примјенити неки од препарата на бази миклобутанила или мептил – динокапа (Systahe, Karathane Gold).

У засадима у којима на Златном Делишесу нису регистроване значајније штете од мраза а који се налазе у фенофази бијелих балона, повести рачуна о првим третманима хемијске прорједе са препаратима на бази етефона (Ethrel, Gerephonи сл.) и третманима за превенцију појаве рђасте превлаке (Promalin, Progerbalin).