Заштита и одржавање воћњака након бербе

Послије бербе воћа, a прије опадања лишћа посао у воћњаку није завршен. Воћку треба одржати у доброј кондицији обезбјеђујући јој одговарајуће количине воде за нормалан ток физиолошких процеса.

Воћњак се након бербе, а прије опадања лишћа односно зимског мировања воћа не смије прихрањивати азотним ђубривима да не би дошло до продужавања вегетације. То би додатно ослабило воћку и увело је неспремну  у хладни зимски период. Услијед ниских температура дошло би до пропадања недозрелих младара. То би значајно умањило принос у наредном вегетационом периоду и наштетило самој биљци.

Воћка се прихрањује када лист скоро у потпуности буде опао и просјечне температуре буду ниже од 10°C . Тада су воћке у стању присилног мировања. У нашим условима то се дешава углавном у другој половини новембра мјесеца.

У  јесењој прихрани воћака поред стајског ђубрива се користе и комплексна минерална NPK ђубрива у формулацији (7:20:30),(16:18:36),(5:20:30) итд. у зависности шта се у том моменту нуди на тржишту. По искуственим нормама за наше земљиште је укупно потребно око 400 kg/ha. Препорука је да се прихрана минералним ђубривима обавља у двије фазе с тим да количине ђубрива преполовимо.

Прву дозу комплексног ђубрива од 200 kg  треба убацити у земљиште од прве половине новембра, док је другу дозу потребно инкорпорирати у фебруару мјесецу.

Послије бербе биљку можемо прихранити и уреом преко листа (фолијарно).Овај вид прихране има двојак карактер. Први је да оваквим третманом скинемо преостало лишће које не дозвољава воћки да уђе у стање мировања, а изазвано појачаном прихраном азота током вегетације. Овакав третман ће обезбиједити до 70% азота биљци. Биљке ће овај азот депоновати у коријен. За овај третман би требало сачекати у нашим крајевима другу половину новембра мјесеца да зељасти дијелови биљке сазрију и буду спремни за мировање. Препоручена доза урее по хектару је од 45-55 kg. Оваквим третманом ће се повећати заметање плодова за наредну вегетацију што ће утуцати на повећање приноса за наредну годину. Поред прихране биљке азотом доћи ће и до смањивања инокулума од фузикладија (Чађава пјегавост листа и краставост плода) јер уреа по свом дјеловању ће разградити лист и проузроковати разградњу клеистотеција овог патогена. Овакав третман воћака након бербе је и економичан пошто ће смањити излагање трошку потенцијалног пољопривредног произвођача јер неће морати утрошити стандардне дозе азотног ђубрива за мајску прихрану у земљишту.

Јесењни фолијарни третмани су се показали нарочито важни за развој великих, здравих листова у лисној гроњи, који су опет одговорни за развој јаких цвјетова и цвјетних пупољака. Овакав приступ који подразумијева комбиновање фертиригације са фолијарном апликацијом азота повећава ефикасност усвајања азота од стране биљке, док смањује количину азота примјењену уобичајним путем преко земљишта.

Прије овог третмана у јесењем периоду потребно је сузбити корове у воћњаку. То можемо урадити простим кошењем или примјеном хербицида. Разлог овоме је да се смањи потенцијал корова у наредном вегетационом периоду који би онемогућио несметан раст и развој воћке коју припремамо за плодоношење у наредној години. Коров има плићи коријенов систем и узима себи храну од ђубрива која су намијењена гајеној биљци.

У конвенционалном воћарењу за сузбијање корова користе се разне врсте хербицида. Један од тих хербицида је на бази глифосата. Он има транслокационо дјеловање и није селективан. Уобичајна доза овог средства је 4 од 6 l/ha укупне површине. С обзиром да се хербицид аплицира само на ризосферу (зона тла уз коријен биљке што укључује ткиво и саму површину коријена која је под његовим директним утицајем) испод воћа треба обратити пажњу на његово дозирање.

У пракси се јако добро показао у комбинацији са Дехербаном 2,4-D (2,4-диклорфеникоси) сирћетна киселина 600 g/L.  Препоручена доза за Дехербан je 1l/ha. Треба припазити и овај третман урадити прије опадања лишћа да би се хербицид могао што боље аплицирати на корове. Да би апликација хербицида била потпуна потребно је додати оквашивач у овај раствор. Оквашивач смањује површински напон капљица воде и стим побољшава дејство хербицида.

Послије свих ових радова потребно је урадити третман на биљци бакарним препаратима. Препоручује се мијешање бакра са минералним уљем ради бољег пријањања за стабло и његовог изразитог овицидног дјеловања. У зависности понуде на тржишту и финансиске моћи произвођача могу се користити бакарна средства различитих формулација.

Нпр. Nordox 0,15% + Минерално уље 3% или Бакарни оксихлорид 0,75% + М.У. 3% итд.

Пожељно је да температура ваздуха буде од 12°C па навише и по могућности да је ведар дан. Јон бакра при тој температури је активан (око 2 сата) и има своје бактерицидно и фунгицидно дјеловање.

Када се заврше све ове радње и дође до опадања лишћа може да се крене у зимску резидбу.