Važnost obrade zemljišta u malinjaku

U zasadima malina od izuzetne važnosti je održavanje zemljišta kako bi ono ostalo u rastresitom stanju, kako bi se uništili korovi i unijelo đubrivo u zonu korjena, što doprinosi boljoj ishrani maline, održava vodno vazdušni režim u optimalnom stanju i sprečava stvaranje pokorice na površini.

S obzirom da malina ima plitak korjenov sistem, a kako bi rasla i davala dobre prinose i kvalitet plodova potrebne su joj velike količine vode, zbog toga se obrada zemnjišta u malinjacima izvodi tako da se ne ošteti korjenov sistem, da se obradom unese đubrivo i naročito sačuva vlaga u zemljištu.

Da bi se u zasadu maline ostvario bolji prijem sadnica i njihov dalji razvoj redovna i pravilna obrada zemljišta je od presudnog značaja. Takođe, doprinosi bržem stupanju zasada u puni rod, dobijanju visokih prinosa i kvalitetnih plodova. Nakon završene sadnje neophodno je da se odmah pristupi obradi utabanog zemljišta i nastavi u toku čitavog perioda iskorišćavanja zasada.

U malinjaku zemljište treba da bude tokom vegetacije stalno u rastresitom stanju i bez korova, pri čemu treba voditi računa da ne dođe do mehaničkih oštećenja korena.  Ovakvi uslovi u zasadu maline mogu se postići samo obradom zemljišta.

Najbolje je obradu zemljišta uskladiti sa đubrenjem, tako da se izvodi odmah posle rasturanja đubriva, kako bi ono što prije dospjelo u zonu korjenovog sitema i tako brže postalo pristupačno biljci.

U zavisnosti od plodnosti zemljišta, vlažnosti, količine padavina, zakorovljenosti parcele i drugih činilaca zavisi i obrada zemljišta koje treba izvesti u malinjaku tokom godine. Kod nas se uglavnom praktikuje obrada u više navrata.

U jesen i rano proleće obavlja se nešto dublja obrada do 12 cm, a ostale obrade u toku vegetacije izvode se na dubini od 5 do 6 cm obrada ,  da bi se sprečio gubitak vlage iz zemljišta. Međuredna obrada u malinjacima obično se obavlja rotofrezama, a u redovima ručno, prašenjem i plijevljenjem.

Već u martu mesecu obavlja se prva prolećna obrada, čim to vremenski uslovi dozvole tj.snijeg se otpi i zemljište se prosuši, ukoliko đubrenje nije izvršeno u toku jeseni, ovom obradom koja se vrši nakon rasturanja stajnjaka i kompleksnih mineralnih đubriva (NPK) freziranjem ili plitkim oranjem međurednog prostora i ručnim kopanjem duž redova, unosi se i đubrivo kako bi ono što pre bilo pristupačno biljkama.

Zemljišta u malinjacima potrebno je održavti u nezakorovljenom stanju posebno u periodu od kretanja vegetacije do početka berbe plodova, jer od toga najviše zavisi kvalitet roda i visina prinosa. U ovom periodu potrebno je da se izvede plitka obrada-plijevljenje međurednog i rednog prostora u 2 do 3 navrata, kako bi zemljište bilo slobodno od korova. Nakon berbe i uklanjanja izdanaka koji su doneli rod, obično krajem jula ili početkom avgusta, u malinjaku treba obaviti samo još jednu plitku obradu zemljišta.

Nije preporučljivo da se sa obradom nastavi do jeseni, jer je praksa pokazala da u tom slučaju izdanci maline slabije sazrevaju, pa mogu izmrznuti u toku zime.

U prvoj godini posle sadnje ne bi trebalo vršiti okopavanje duž redova sve dok mladi izdanci ne izniknu, jer su u početku rasta iz korjenovih pupoljaka veoma krti, pa se mogu oštetiti, redni prostor iz tog razloga ne bi treblo kopati i gaziti, već pažljivo plijeviti i održavati površinski sloj rastresitim dok se mladi izdanci ne pojave na površini.

Da bi se rezerve vlage najbolje sakupljale i čuvale,prilikom obrade takođe treba voditi računa da zemljište posle obrade bude potpuno ravno. Nije preporučljivo da se vrši zaoravanje i zagrtanje izdanaka,jer se to nepovoljno odražava na njihov razvoj i rodnost zbog toga što se korjenov sistem nađe u dubljem sloju zemljišta, koji ima nepovoljan vodno-vazdušni režim.

Što se tiče unišatvanja korova, oni se pored mehaničkog uništavanja, mogu uspešno suzbijati i hemijskim sredstvima – herbicidima. Međutim herbicidi ne mogu potpuno da zamijene mehaničku obradu zemljišta, pa se preporučije njihova primjena u kombinaciji sa obradom. Herbicidi u izvesnoj mjeri mogu djelovati nepovoljno i na malinu, zato je najbolje da se u međurednom prostoru suzbijanje korova vrši redovnom obradom zemljišta ili da se herbicidi koriste samo kao dopunska mera, kada je to neophodno.

Problem nastaje kada je zasad formiran u pantljikama duž redova maline koji su širine oko 1,0 m. i koje se ne mogu mehanizovano obrađivati, pored ručne obrade, radi unošenja đubriva, korove treba suzbijati i redovnim tretiranjem herbicidima po savetu stručnjaka – zaštitara.

 

Ostavite odgovor