Na pojedinim usjevima soje na području Semberije a i šire, primjećeno je pojačano prisustvo jedne izrazito opasne štetočine koja se naziva Vanessa cardui (Stričkov šarenjak). To je šareni, dnevni leptir koji ima 2-3 generacije godišnje i spada u migratorne vrste. Štete pričinjavaju gusjenice, izgrizajući listove, a uslijed veće brojnosti može doći do potpunog golobrsta usjeva. Napadnuto lišće povezuju paučinastim nitima praveći karakteristična gusjenična gnijezda. Gusjenice se prvo hrane korovskim populacijama (palamida, čičak, stričak), a zatim prelaze na soju, gdje mogu izazvati potpuno propadanje usjeva.

Mjere zaštite

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da što prije pregledaju svoje parcele na prisustvo ove štetočine. Jedna od najvažnijih mjera zaštite jeste uništavanje korovskih vrsta (palamida, čičak, stričak). Ukoliko se registruje brojnost koja ukazuje na golobrst, treba sprovesti hemijske mjere zaštite nekim od insekticida na bazi aktivnih materija hlorpirifos+cipermetrin.

Više pogledajte OVDJE

(OD 8:56 minuta)