На појединим усјевима соје на подручју Семберије а и шире, примјећено је појачано присуство једне изразито опасне штеточине која се назива Vanessa cardui (Стричков шарењак). То је шарени, дневни лептир који има 2-3 генерације годишње и спада у миграторне врсте. Штете причињавају гусјенице, изгризајући листове, а услијед веће бројности може доћи до потпуног голобрста усјева. Нападнуто лишће повезују паучинастим нитима правећи карактеристична гусјенична гнијезда. Гусјенице се прво хране коровским популацијама (паламида, чичак, стричак), а затим прелазе на соју, гдје могу изазвати потпуно пропадање усјева.

Мјере заштите

Препорука пољопривредним произвођачима је да што прије прегледају своје парцеле на присуство ове штеточине. Једна од најважнијих мјера заштите јесте уништавање коровских врста (паламида, чичак, стричак). Уколико се региструје бројност која указује на голобрст, треба спровести хемијске мјере заштите неким од инсектицида на бази активних материја хлорпирифос+циперметрин.

Више погледајте ОВДЈЕ

(ОД 8:56 минута)