U našim krajevima ima vrlo malo zasada smokve u monokulturi. Uglavnom su to pojedinačna stabla u kombinaciji s vinovom lozom i drugim voćnim vrstama. Sorte smokava dijele se prema razlikama u plodonošenju (jednorotke i dvorotke) i boji pokožice ploda (bijele i crne).

 

Od jedonorotki možemo izdvojiti sledeće vrste:

Zimica (sin.: zelenka, ozimica),

Zamorčica (sin.: sušilica, sušioka, poljarica, tjenica),

Šaraguja (sin.: šaragulja, crnica),

 

Od dvorotki možemo izdvojiti sledeće vrste:

Petrovača bijela (sin.: petrovka bijela, dvoljetka),

Bjelica (sin.: bilica, bjeluša, morkinja),

Smokva predstavlja  kulturu  koja  zahtijeva  kompleksnu  pripremu  zemljišta. Ova priprema se sastoji od čišćenja lokaliteta od biljnih ostataka iz prethodnog perioda i ravnanja terena. Kvalitetna priprema zemljišta podrazumijeva krčenje i uklanjanje kamenja i ostataka korjenovog sistema, zaravnjivanje zemljišta, eliminisanje korovske vegetacije, melioracione radove, meliorativno đubrenje organskim i mineralnim đubrivima, rigolovanje. Korisno je prije podizanja zasada smokve nekoliko godina uzgajati jednogodišnje ili višegodišnje ratarske ili krmne kulture u cilju popravke strukture i plodnosti zemljišta.

 

Kalendar aktivnosti

 

MJESEC AKTIVNOST
Januar Zimska rezidba
Februar Podmlađivanje starih stabala
Mart Rezidba voćaka, podmlađivanje krošnje, sadnja novih stabala, proljećna obrada  tla, startno đubrenje, zalijevanje (navodnjavanje) prema potrebi
April Navodnjavanje i đubrenje prema potrebi
Maj Zaštita prema potrebi, plitka obrada tla radi čuvanja vlage i uništavanja  korova; košnja trave u zatravljenim zasadima, feritrigacija i navodnjavanje,  zelena rezidba
Jun Uklanjanje izdanaka, plitka obrada tla, berba prvih plodova (cvjetunica) dvorotki
Jul Berba cvjetnica kod dvorotki,  navodnjavanje prema potrebi
Avgust Berba ljetnih plodova (ranijih sorti), sušenje plodova
Septembar Berba ljetno-jesenskih plodova, sušenje plodova
Oktobar Berba jesenskih plodova (kasnijih sorti)
Novembar Jesenska obrada tla, zimsko đubrenje
Decembar Zimska rezidba

Đubrenje

 Mada je đubrenje zasada smokve ili pojedinačnih stabala neophodna agrotehnička mjera, ona se u dosta slučajeva ne praktikuje što ima za posljedicu slabiji kvantitet i kvalitet plodova. Savremeni, intenzivni zasadi smokve se ne mogu zamisliti bez redovnog đubrenja mineralnim i organskim đubrivima. Količine dodatog azota je potrebno minimizirati a izdašnije đubriti kalijevim i fosfornim đubrivima kako bi smokva bolje odrvenjela. Uz ovakav tretman drvo je manje spužvasto te je otpornije na niske zimske temperature.

Navodnjavanje

 Da bi ostvarili obilan  urod  plodova dobrog kvaliteta neophodno je obezbijediti približne količine vode kao i kod citrusa. Navodnjavanje je obavezna mjera za postizanje obilnog i kvalitetnog roda.  Stabla će bujati i donositi dosta plodova pri obilnijim ljetnim kišama, a tada će plodovi biti mekaniji i osjetljiviji na transport i skladištenje. Ekološki uslovi mediteranskog i submediteranskog regiona pogoduju uzgoju smokava. Ipak je neophodno, zbog neravnomjernog rasporeda padavina u toku godine, obezbijediti navodnjavanje u ljetnjim mjesecima.

Rod

 Smokva počinje rađati treće godine nakon sadnje. Maksimalnu  vrijednost smokvi dobija, zavisno o sorti i tehnologiji, pete ili sedme godine. Redovna  rodnost počinje nakon osme godine i traje duže od 50 godina. Plodovi se beru u više navrata, jer ne dozrijevaju u isto vrijeme. Vrlo su osjetljivi, pa ih treba pažljivo brati. Za sušenje se beru kada se počinju smežuravati. Na tržište se iznose plodovi prve, druge i ekstra klase.

Rezidba  smokve

 Rezidba je neophodan zahvat kod formiranja krošnje te se provodi kod mladih stabala ali i u periodu pune rodnosti. Kada smokva dođe u fazu pune rodnosti potrebno je obaviti zimsku rezidbu ili se rezidba vrši u toku ljeta. Zahvat rezidbe podrazumijeva prikraćivanje mladica, odnosno ljetorasta 10-tak cm ispod vrha kako bi se podstaklo postrano grananje. U našim krajevima se najčešće praktikuje “čišćenje” stabla smokve svake dvije godine kako bi se uklonile starije grane. Na početku svake nove vegetacije, trebalo bi orezati izmrzle grane i izbojke koji se dodiruju uz istovremeni zahvat  proređivanja. Lagana rezidba prije proljetnog kretanja vegetacije pospješuje izbijanje novih postranih mladica i formiranje cvjetova.

 

 

Ostavite odgovor