Узгој калифорнијских глиста и производња органског ђубрива

Највећи произвођачи калифорнијских глиста и лумбрикохумуса у Европи су Холандија, Шпанија и Италија. Све државе које се баве узгојем калифорнијских глиста имају изузетне резултате у развоју свих грана пољопривреде, као и позитиван утицај на околину што се манифестује кроз прераду органског отпада који глисте прерадом враћају у природу без штетног утицаја на околину.

Узгојем глиста прерађујемо отпад који би у сваком случају завршио на њивама или градском отпаду. Мали број локалних заједница код нас раздваја органски отпад који ако се адекватно не одваја, може изазвати негативне посљедице по атмосферу и човјекову околину. Такође, папир, разграђена пиљевина са кућним органским отпацима и покошена трава се користе за исхрану глиста. Стајско ђубриво је јако добра храна за глисте односно микроорганизми који ђубриво разграђују. Употребом хумуса од глиста значајно се обогаћује земљиште које боље задржава воду, боља је аерација, порозност, текстура и смањује се ерозија земљишта.

Четри основна услова за узгој калифорнијских глиста:

  1. Избор мјеста
  2. Опрема
  3. Легло и материјал за градњу
  4. Припрема подлоге

Избор мјеста

Терен за узгој глиста мора бити заштићен од вјетра, да није близу саобраћајнице и да има могућност одвођења оборинских вода без обзира на нагиб. Треба избјегавати близину шума од четинара, храста и ораха. Легло не смије бити у близини сунца и потребно је обезбједити 80-90 % релативну влажност ваздуха.

Опрема

Неопходна опрема и алат који су потребни: лопата, грабље, грађевинска колица, канта за заливање, апарат за мјерење влаге и температуре, лакмус папир за провјеру pH вриједности подлоге у леглу.

Легло и материјал за градњу

Материјал за градњу легла зависи о узгајивачу, колико ће легла трајати. Могу бити од дрвета, бетона, старих цигли, пластике и сл. Најважније је да легло заштитимо од предатора (кртица), против које стављамо челичну или пластичну мрежу са малим отворима. Најбоље је стављати геотекстил. Горња заштита је, такође, од мрежа или пластике од трстике и сл. Легло калифорнијских глиста је количина глиста која у леји (сандуку), површине 2 m² за једну годину преради једну тону органског отпада (стајњак, слама, лишће, кукурузовина, картон, остаци хране и сл.). Поред тога од једног легла за годину дана размножи се још три од пет нових легала.

 

           

 Припрема подлоге

За добру припрему легла потребно је два мјесеца унапријед направити легло и унутра ставити припремљену храну (отпатке, стајњак и сл.), како би иста боље зрела и како би је глисте могле одмах конзумирати. Храну је потребно уситнити и сваки мјесец дана преврнути, како би ваздух подстакао разградњу хране. Требамо водити рачуна који стајски ђубар користимо (говеђи, коњски и сл.), пошто неке врсте као коњски и зечији стајњак могу одмах да се користе за исхрану глиста јер имају мање амонијака и соли.

Оптимални услови за узгој калифорниске глисте:

Температура од 15-20 ° C ( мин 4, маx 30).

Влага 80-90 % (мин 60, маx 90 %).

Ph вриједност 5-9.

Како би се глисте могле несметано развијати потребно је Ph вриједност одржавати у распону 5-7.  Ниже  Ph погодују развоју гљивица које су квалитетније за глисте док више вриједности погодују расту бактерија. Одржавањем нормалних pH вриједности легла помаже конзервацији азота у подлози и смањује опасност по глисте испаравањем амонијака. Додавање CaCO3 (креч), врши се ако је утврђена прекомјерна киселост провјером са лакмус папиром, расипањем 200-300 грама/леглу.

Храна за калифорнијске глисте

Најбољи резултати што се тиче репродукције постижу се прехраном из муља отпадних вода (опрез због патогена), док се исхраном са животињским и биолошким отпадом резултати смањују за око 50%. Међутим, разне врсте стајског ђубрива су најприступачнија  храна за узгој глиста.

Такође, приликом употребе стајског ђубрива морамо бити опрезни јер су поједина ђубрива од различитих животињских врста, различито растворљива што је јако битно при исхрани глиста. Најпогодније је говеђе стајско ђубриво јер је оно најлакше пробављиво само терба да „одлежи“, два до три мјесеца.

Коњски стајњак је добар као топлотни изолатор због спорог сазријевања те га је пожељно мијешати са другим састојцима због ниског садржаја протеина и минерала. Стајњак од перади није препоручљив због дугог периода сазријевања те га је потребно мијешати са другим материјалима у односу   10 % стајског ђубрива са 90 % органски отпаци и сл.

Зечији стајњак се, такође, користи за исхрану глиста само морамо зечији измет испрати са водом, да се неутралише алкалност урина. Остали материјали који се користе у исхрани су: папир, картон, отпало лишће, слама и др. Треба избјегавати тресет од четинара, лишће ораха (садржи природни хербицид) и храста (садржи танин). Од папира избјегавати колор промотивни папир. Могу се користити још и дрвена струготина, пиљевина, кора али се морају мијешати са органским отпадом, јер се споро разлажу односно јако дуго је потребно да се доведу у фазу распадања.