Ускоро нова пијаца у Требињу

У требињском насељу Тини у току је постављање продајних кућица за нову пијацу у оквиру пројекта “Јачање пољопривредних газдинстава кроз изградњу тржишне инфраструктурe”. Ријеч је о пројекту који је граду Требиње одобрен кроз пројекат „Подршка ЕУ конкурентности пољоприведе и руралном развоју БиХ (EU4AGRI)“ који спроводи Развојни програм Уједињених нација (UNDP) и Чешка развојна агенција. Биће постављено 20 кућица намијењених за продају прехрамбених производа, рукотворина и сувенира. Изузев продајних кућица, планирана je и уградња полуподземних контејнера, изградња система за питку воду, набавка ситног инвентара, 20 дигиталних вага и стазе за лакши приступ особама са инвалидитетом.

Kроз овај пројекат биће унапређени квалитет, хигијена и сигурност хране, а омогућиће се и примјена добрих пословних пракси, укључујући заштиту животне средине, јавног здравља и сигурности хране која се продаје.