Уочена појава кукурузне пипе на подручју Семберије

На подручју Семберије, усјеви кукуруза се у зависности од рока сјетве налазе у фази од клијања до развијена три листа. Визуелним прегледом усјева кукуруза на појединим парцелама, утврђено је присуство сиве кукурузне пипе (Tanymecus dilaticolis). Кукурузна пипа презимљава у земљишту у стадијуму имага. Када се температура површинског слоја земљишта загрије на око 10 °C, напушта склониште и излази на површину. Након изласка из земљишта настаје период копулације и полагања јаја.  Највеће штете причињавају одрасле јединке изгризајући лишће кукуруза, што доводи до поремећаја у расту и развоју биљака. Масовној појави кукурузне пипе погодује топло и суво прољеће и велике површине кукуруза у монокултури.

Произвођачима се препоручује преглед усјева кукуруза  на присуство сиве кукурузне пипе. Уколико се региструје 3 до 4 имага пипе по метру квадратном препоручују се хемијске мјере заштите.  Хемијски третман се може спровести  примјеном инсектицида на бази комбинације двије активне материје хлорпирифос + циперметрин,  као што су: Нурреле Д, Конзул, Деспот и сл.