Uništavanje štetnih glodara u strnim žitima, lucerištima i travama

Najčešći glodari koji napadaju strna žita, lucerišta i trave na području Lijevče polja su poljski miševi, voluharice i hrčkovi. Ti glodari su prisutni tokom čitave godine na navedenim kulturama, a najizraženi napad je u kasnu jesen, zimi ispod snijega i u rano proljeće poslije topljenja snijega. Štete se manifestuju na strnim žitima  kroz izgrizanje sjemena u jesen, izgrizanje izniklih mladih  biljaka ispod snijega i poslije topljenja snijega, a na lucerištima i travama štete se manifestuju u obliku izgrizanja nadzemnih višegodišnjih izdanaka.

Štete na navedenim kulturama od ovih glodara mogu biti do 30%. Mjere suzbijanja ovih štetočina svode se na tri grupe agrotehničke, hemijske i suzbijanje prirodnim predatorima. Agrotehničke mjere su žetva strnih žita u optimalnom roku da se smanji njihovo osipanje, strnikanje strništa, duboko oranje i pravovremeno uzimljavanje lucerišta i trava. Hemiske mjere su primjena  gotovih mamaca ili njihovo spravljanje na gazdinstvima i postavljanje u rupe na njivama vodeći računa da se mamci postave ispravno da ne dođe do trovanja plemenite divljači (srna, zečeva i fazana ). Predatori kao što su grabljivice (sove, vrane i svrake), lisice i mačke takođe su značajni u uništavanju navedenih glodara u strnim žitima, lucerištima i travama.