UNDP održava dodatne sastanke sa zainteresovanim proizvođačima za projekat EU4Business

UNDP je, u sklopu projekta EU4Business, planirao održati dodatne informativne sastanke sa zainteresovanim proizođačima sa ciljem pružanja informacija o objavljenom javnom pozivu za podršku investicijama za preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Informativni sastanci će se održati tokom naredne sedmice na sljedećim lokacijama:

 

Datum održavnja Grad/opština Mjesto održavanja Vrijeme održavanja
03.09.2019 Bugojno Kristalna sala, Ul. 307. motorizovane brigade  92 9:30
03.09.2019 Mrkonjić Grad Skupštinska sala opštine,  Mrkonjić Grad 14:30
04.09.2019 Rogatica Sala opštine, Ul. Srpske sloge 81 11:00
04.09.2019 Trebinje Agrarni fond Trebinje, Ul. Vuka Karadžića 2 13:30
05.09.2019 Mostar Agro-mediteranski zavod, Ul. Biskupa Čule 10 9:00
05.09.2019 Zenica Privredna komora ZE-DO Kanton, Ul. Mehmedalije  Tarabara 15, Velika sala 4. sprat 10:00
05.09.2019 Doboj Privredna komora Doboj, Ul. Srpskih Sokolova 1 14:30
06.09.2019 Orašje Omladinski dom – vjećnica Orašje, Ul. III 85 9:30
06. 09.2019 Bijeljina Velika sala gradske uprave, Trg Kralja Petra I Karađorđevića  1 14:00

 

Jedan od važnih ciljeva ovih sastanaka je i direktna komunikacija sa potencijalnim podnosiocima prijava te davanje odgovora na praktična pitanja u vezi sa pripremom prijave na javni poziv. UNDP je otvorio i komunikacijiski kanal za zainteresovane proizvođače putem kojeg se mogu postavljati pitanja u toku pripreme prijava. Sva do sada zaprimljena pitanja kao i odgovori se redovno objavljuju na web stranici projekta LINK

Projekat EU4Business će u svrhu promocije javnog poziva za podršku investicijam za preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ukupno održati 23 informativna sastanka u 19 lokalnih zajednica.