Udruženju proizvođača Romanijskog skorup – kajmaka  nabavljena mašina za pakovanje

U sklopu Projekta razvoja tržišne poljoprivrede II,  preko Programa pomoći američkog i švedskog naroda FARMA II, izvršena je nabavka oprema za pakovanje Romanijskog skorupa – kajmaka tj. vakumska pakerica HENKLEMAN Marlin 90 sa odgovarajućim dodacima.

Učešće članica Udruženja Romanijski skorup kajmak se odnosi na nabavku ambalaže za pakovanje i etikete u toku trajanja aktivnosti, instalaciju nabavljene opreme i dodataka, te redovno održavanje opreme prema specifikacijama proizvođača.

Osnovni cilj projekta je uspostavljanje organizovanog načina prodaje Romanijskog skorupa-kajmaka i  regionalno predstavljanje proizvoda. Rješenjem pakovanja se stekao  preduslov za organizovan način prodaje Romanijskog skorupa – kajmaka na čitavom tržištu Bosne i Hercegovine uz zadovoljavanje osnovnih higijenskih zahtjeva, kao i zahtjeva standarda u oblasti bezbjednosti hrane.

Proizvođači autohtonog proizvoda Romanijski skorup -kajmak, odnosno žene iz ruralnih područja opština Sokolac, Han Pijesak i Rogatica su se organizovale  u Udruženje proizvođača „Romanijski skorup-kajmak“ koje je  formirano 2014. godine i kroz ovo udruženje su uspjele da izvrše neophodne edukacije svih članica Udruženja, da izrade elaborat za Romanijski skorup – kajmak, da zaštite proizvod geografskom oznakom/imenom porijekla na tržištu Bosne i Hercegovine i pri Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo WIPO, te izvršilo istraživanje tržišta koje je pokazalo veliki potencijal za plasman proizvoda na tržištu Bosne i Hercegovine (ugostiteljski objekti i veliki trgovački lanci poput Bingo, Tropik, Merkator i sl.), kao i potencijal za plasman proizvoda regionalno u susjedne zemlje. Udruženje broji 24 članice.

Trenutni fokus Udruženja je unapređenje prodaje ovog proizvoda sa visokom dodatnom vrijednosti, odnosno prodaje na organizovan način.

Dana 17.09.2020. planirano je održavanje Dana Kajmaka u opštini Han Pijesak. Učešće na ovoj manifestaciji će uzeti veći broj proizvođača kajmaka kao i drugih poljoprivrednih  proizvođača. Dio organizacije i tehničke pomoći će preuzeti Resor za pružanje stručnih usluga u poljprivredi PJ Sokolac.