Удружењу произвођача Романијског скоруп – кајмака  набављена машинa за паковање

У склопу Пројекта развоја тржишне пољопривреде II,  преко Програма помоћи америчког и шведског народа FARMA II, извршена је набавка опрема за паковање Романијског скорупа – кајмака тј. вакумска пакерица HENKLEMAN Marlin 90 са одговарајућим додацима.

Учешће чланица Удружења Романијски скоруп кајмак се односи на набавку амбалаже за паковање и етикете у току трајања активности, инсталацију набављене опреме и додатака, те редовно одржавање опреме према спецификацијама произвођача.

Основни циљ пројекта је успостављање организованог начина продаје Романијског скорупа-кајмака и  регионално представљање производа. Рјешењем паковања се стекао  предуслов за организован начин продаје Романијског скорупа – кајмака на читавом тржишту Босне и Херцеговине уз задовољавање основних хигијенских захтјева, као и захтјева стандарда у области безбједности хране.

Произвођачи аутохтоног производа Романијски скоруп -кајмак, односно жене из руралних подручја општина Соколац, Хан Пијесак и Рогатица су се организовале  у Удружење произвођача „Романијски скоруп-кајмак“ које је  формирано 2014. године и кроз ово удружење су успјеле да изврше неопходне едукације свих чланица Удружења, да израде елаборат за Романијски скоруп – кајмак, да заштите производ географском ознаком/именом поријекла на тржишту Босне и Херцеговине и при Свјетској организацији за интелектуално власништво WIPO, те извршило истраживање тржишта које је показало велики потенцијал за пласман производа на тржишту Босне и Херцеговине (угоститељски објекти и велики трговачки ланци попут Бинго, Тропик, Меркатор и сл.), као и потенцијал за пласман производа регионално у сусједне земље. Удружење броји 24 чланице.

Тренутни фокус Удружења је унапређење продаје овог производа са високом додатном вриједности, односно продаје на организован начин.

Дана 17.09.2020. планирано је одржавање Дана Kајмака у општини Хан Пијесак. Учешће на овој манифестацији ће узети већи број произвођача кајмака као и других пољопривредних  произвођача. Дио организације и техничке помоћи ће преузети Ресор за пружање стручних услуга у пољпривреди ПЈ Соколац.