У Карајзовцима завршена жетва огледа кукуруза за силажу

Јуче је у Доњим Карајзовцима, ПЈ Градишка, завршена жетва огледа силажног кукуруза, који је реализовао Ресор за пружање стручних услуга у пољопривреди. На огледу су испитана 23 хибрида кукуруза, разних сјеменских кућа.

Принос се креће од  38 -53 т/hа зависно од хибрида.

Циљ огледа је да Савјетодавна служба Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде сазна особине одређених хибрида кукуруза како би могли адекватно савјетовати пољопривредне произвођаче. Нашим произвођачима , а првенствено онима који се баве производњом млијека оглед ће показати који хибрид  је најбољи за силажу и на основу узетих узорака добићемо резулатате хемијског састава односно квалитета силаже.