Тренутно стање озимих и сјетва јарих стрних жита

У погледу фенофазе развоја, стрна жита се налазе на прелазу из фазе бокорења у фазу влатања. Због ранијег рока сјетве у односу на остала стрна жита, за поједине сорте јечма се може рећи да се налазе у фази првог кољенца.

Прва прихрана озимих стрних жита је завршена. Препоручене количине азотних ђубрива у првој прихрани су 100 – 200 kg/ha KAN – а за јечам и 150 – 250 kg/ha KAN – a за пшеницу. Прва прихрана је веома битна јер она највише утиче на висину приноса. Осим тога, условљава бржи раст биљака у фази влатања, интензивира процес фотосинтезе и концентрацију хлорофила у листу. Наредна прихрана, која се обавља у фази влатања, се може очекивати за 25 – 35 дана након прве.

Претпоставка је да се ове године може очекивати нешто мања бројност корова, због доброг склопа биљака, односно густине усјева стрних жита. Здравствено стање биљака је добро и не примјећују се симптоми болести, тако да третмани у овој фази могу изостати.

У нижим дијеловима Републике Српске, завршена је сјетва јарих усјева, јечма и зоби. Јечам је већ у фази ницања.

Стање земљишта је омогућило извођење мјера прихране озимих, као и сјетве јарих стрнина.