Suzbijanje korova u uljanoj repici

U Republici Srpskoj se značajan broj proizvođača opredjeljuje za proizvodnju uljane repice. Iako je uljana repica usjev gustog sklopa vrlo je zahtjevna u pogledu zaštite od korova (kao i od bolesti i štetočina).

U praksi se rijetko dešava da su idealni uslovi za klijanje i nicanje ove ratarske kulture pa se zbog rijetkog sklopa u početnim fazama razvoja javlja problem s korovima. Tako mladoj biljci korovi predstavljaju konkurenciju u korišćenju vode, hrane i svjetlosti. U takvim uslovima uljana repica zaostaje u razvoju i podložna je izmrzavanju u toku zime što svakako utiče na prinos u narednoj godini.

Put do visokih prinosa počinje u jesen. Suzbijanje korova osnovni je i prvi korak u zaštiti usjeva do željenih efekata  i zato je jesenja zaštita od korova neizostavna mjera u proizvodnji uljane repice.

U početnim fazama razvoja pa sve do zatvaranja redova uljanoj repici konkurišu ljetni jednogodišnji korovi koji propadaju već sa prvim mrazevima tako da oni i nisu preveliki problem u slučaju da njihova brojnost nije velika. Međutim, daleko veće štete prave ozimi korovi (mišjakinja, kamilica, mrtva kopriva, čestoslavica, galijum, gorušica, divlja rotkva itd) koji prezime i nastavljaju svoj razvoj u proljeće. Zato je neophodno njihovo suzbijanje u toku jeseni.

Na parcelama uljane repice gdje je predusjev bila pšenica ili neko drugo strno žito, zbog rasipanja sjemena tokom žetve, problem u toku jeseni mogu predstavljati samonikle biljke žita koje guše usjev repice.

Suzbijanje tih samoniklih žitarica treba preduzeti kad one dostignu visinu oko 10 cm, a uljana repica 2 do 4 prava lista.

Da bi se napravio pravilan odabir herbicida za suzbijanje korova potrebno je poznavati zakorovljenost usjeva, svojstvo zemljišta (laka ili teška), količinu vlage i činjenicu da nijedan herbicid ne može suzbiti sve korovske vrste. Iz tog razloga je najčešće potrebno primjeniti kombinaciju herbicida ili jedan herbicid sa više aktivnih materija.

U jesenjoj zaštiti, herbicidi se mogu koristiti u tri roka:

  • Prije sjetve uljane repice uz obaveznu inkorporaciju jer se takvi herbicidi razlažu na sunčanoj svjetlosti pa ih ratari nerado koriste.
  • Poslije sjetve, a prije nicanja usjeva uljane repice, uz obaveznu dobru pripremu zemljišta. Kod ove primjene herbicida je neophodno da padne kiša najkasnije do 14 dana od dana primjene. U ovom slučaju usjev se u startu oslobodi korova i daje mu se mogućnost za dobar i nesmetan početni razvoj, pogotovu ako koristimo kombinaciju herbicida prema uputstvu proizvođača i
  • Nakon nicanja uljane repice i korova se koriste korektivni herbicidi za suzbijanje nekih uskolisnih i za širokolisne korove.

 

Na tržištu ima dovoljno herbicida namjenjenih za sve rokove tretiranja i naše Ministarstvo je za primjenu u uljanoj repici registrovalo herbicide na bazi: metazahlora, klomazona, fluzifop-P-butil, glifosat, klopiralid (npr. Butisan,clematis, fuzilade forte, galup super, globusesek, kalif mega,lanate, rampa itd)

Izbor se ostavlja proizvođačima uljane repice da u dogovoru sa svojim savjetodavcem odaberu herbicid najpovoljniji za njegov usjev uzimajući u obzir trenutne  uslove od kojih zavisi uspjeh tretiranja.

Našim proizvođačima treba skrenuti pažnju na redovan pregled usjeva, naročito onih čije sjeme nije tretirano insekticidima pa takav usjev može biti napadnut od strane štetnih insekata za razliku od tretiranog sjemena koje je zaštićeno od blažeg napada istih (osa listarica, crveni repičin sjsjnik).