Корови у засадима воћа користе воду и хранљиве елементe који су потребни за развој гајене културе воћа. Утичу и на повећање транспирације, што повећава релативну влажност ваздуха  и повољно утиче на развој појединих болести у току вегетације и идеална су подлога за развој поједних инсеката. Ово нам говори да је са економске тачке гледишта сузбијање корова битан начин смањења појединих трошкова и побољшање услова гајења у воћним засадима. Самим тим од великог је значаја редовно сузбијање корова у малињацима.

Корове у малињаку успјешно сузбијамо :

  • агротехничким мјерама,
  • хемијским мјерама.

Агротехничке мјере подразумијевају међуредну обраду у више наврата током вегетације. У те мјере спадају: кошење међуредног простора, фрезање редног простора и застирање међуредног простора.

Код хемијских мјера сузбијања можемо користити селективне и неселективне хербициде. То зависи од врсте корова присутних у малињаку, као и од количине закоровљености. Посебно код примјене неселективних хербицида треба обратити посебну пажњу на негативне ефекте кориштења пестицида. То може проузроковати  појаву фитотоксичности и сушење малине. Зато ова прскања треба извести по изузетно мирном времену и веома пажљиво.

Хемијско третирање се може вршити и у рано прољеће прије кретања вегетације. Ти хербициди неповољно дјелују на клијање и ницање корова. Представник ове групе је препарат на бази активне материје пендиметалин (Stomp aqua) и користи се у засадима малине прије кретања вегетације. Препоручена количина примјене је 3 l/hа, по цијелој површини малињака. Сузбија углавном једногодишње и неке вишегодишње корове. Користи се на обрађеном и поравнатом земљишту, након уноса ђубрива и обраде земљишта.

Од контактних неселективних хербицида користе се препарати на бази глуфосинат амонијумa (Basta 15, Sirius, Dinamit) и дикват дибромидa (Diqua top, Dessicash 20). Коришћење ових препарата се популарно назива и „ хемијско кошење“, јер контактно дјелују тако што спрже надземну масу корова. Користе се у количинама 3-4 l/hа третиране површине. Дjелују неселективно и на једногодишње и вишегодишње корове. Ефекат дjеловања је видљив већ послије 2 до 3 дана. Примјењују се по сувом и тихом времену. Третирање контактним хербицидима се препоручује највише једном током године. Обично се почиње са примјеном хербицида када су корови висине 15-20 cm. Велики број произвођача их истовремено користи и за уништавање прве серије младих изданака. Недостатак у примјени ових хербицида је релативно брза обнова коровских биљака, као и оштећења малина ако дође у додир са зеленим диjеловима.  За сузбијање једногодишњих усколисних и вишегодишњих усколисних корова (нпр.пиревина, зубача…) користе се селективни хербициди. Из ове групе нашли су примјену препарати на бази активне материје: флуазифоп-п-бутил (Fusilade forte 1,5- 1,8 l/hа), циклоксидим (Focus ultra 1-3 l/hа), халоксифоп (Gallant super 1-1,5 l/hа), и клетодим (Klеtox 0,8-2,0 l/hа). Не оштећују малину  и примjењује се по сувом времену. Тотални неселективни хербициди примjењују се углавном за припрему парцеле прије садње малине, да би очистили парцелу од ризомских вишегодишњих корова. Транслокационо продиру у све биљне органе и изазивају сушење биљке. Ефекат третирања је видљив тек након 10-14 дана, а потпуно сушење корова након 20-25 дана. Примјена у засадима малине у вегетацији се препоручује само у изузетним ситуацијама и уз велики опрез. Третирање изводити по сувом и тихом времену, уз коришћење штитника да не би захватили гајену биљку. Најпознатији препарати из ове групе: Glifol, GlifosavClinic. Активна материја је глифосат и примењује се 4-8 l/hа третиране површине.  У коровској флори малињака на почетку вегетације доминирају следеће коровске врсте: мишљакиња (Stellaria media), мртва коприва (Lamium purpureum) и вишегодишњи корови и зеље (Rumex sp.).

За уништавање мјестимичних оаза корова у међуредном простору могу се користити тотални хербициди или препарати на бази 2,4 дихлорофеноксисирћетене киселине познатије као 2,4 Д (Monosan herbi 500, Moto extra 850, итд.), али само рано у прољеће прије појаве младих изданак у међуредом простору.

Повећање површине малињака које обрађује породично газдинство намеће потребу веће примјене хербицида него раније. Најчешће грешке се праве у дозирању хербицида и количини воде потребне за њихову примјену. Да би избјегли негативне ефекте и сушење засада, пољопривредним произвођачима савјетујемо опрез и консултацију са стручним лицима прије употребе хербицида.