Штете на кукурузу од кукурзне златице (Diabrotica virgifera)

Кукурузна златица је инсект малих димензија, добро лети па гa у пољу понекад није лако уочити. Kод мужјака пипци су дужи од тијела, а код женки достижу трећину дужине тијела. Боја тијела варира од жуте до зелене. Горња крила су жута, сa уздужним тамним пругама. Јаје је дуго 0,5 mm, овалног облика и блиједожуте боје.

Кукурузна златица прави штете на кукурузу у развојним фазама ларвe и имага, при чему су штете од ларве знатно веће. Ларве се у земљишту развијају само на одређеним биљним врстама, а биљка домаћин је кукуруз. Главне штете праве ларве у трећем стадију развоја улазећи у младо бочно коријење кукуруза. Одрасле ларве изгризају бочне коријенове пупољке у близини коријеновог стабла, те такве биљке немају довољан ослонаца па су склоне падању при вјетру или јачој киши. Овакве оштећене биљке даље расту али добијају специфичан изглед – гушчији врат. Принос кукуруза од напада златице може бити умањен 30-50 %  а у посебним условима и до 100 %.

Имаго се храни лишћем, свилом и поленом . На једној биљци може бити преко 40 јединки које изгризу свилу до кочанке, а тиме смањују оплодњу тако да имамо појаву клипа без или са малим процентом зрна што утиче на смањење приноса.

У нашим агроеколошким условима кукурузна златица нема озбиљних предатора који би регулисали ову штеточину. Због повољних услова за развој (влага, топлота, велике површине кукуруза у монокултури) златица се стално шири и чини све веће штете на кукурузу. Због ових чињеница заштита кукуруза од напада златице мора бити свеобухватна, а она се остварује комбинацијом агротехничких и хемиских мјера.

  • Агротехничке мјере заштите кукуруза – У нашим условима плoдоред је основна мјера у заштити кукуруза од кукурузне златице. Плодоред мора бити минимум двогодишњи, а пожељно је да буде трогодишњи па чак и четверогодишњи. Послије скидања кукуруза најбоље је сијати траве, зоб, сирак, соју и дјеталину. Поред плодореда добре мјере у заштити кукуруза од златице су добра и квалитетна обрада земљишта и сјетва толерантних хибрида.
  • Хемиске мјере заштите кукуруза – Највеће штете праве ларве на кукурузу изгризајући коријенов систем послије ницања у јуну мјесецу. У овој фази развоја кукуруза потребно је извршити заштиту коријена. Код нас постоје инсектициди који се могу употребљавати у овој фази заштите кукуруза од златица постављајући их у траке, а неки се наносе на сјеме кукуруза . Заштита кукуруза од ларви кукурузне златице постиже се само поштовањем вишегодишњег плодореда, сјетва сјемена хибрида отпорних дјелимично на златицу и сјетва сјемена третираним инсектицидом.

Код напада имага кукурузне златице на свилу клипа, заштиту је врло тешко извести, могуће је третирањем неким од инсектицида прскалицака великог клиренса, специјално намијењених за то.

Оставите одговор