Штете на кукурузу од кукурзне златице (Diabrotica virgifera)

Кукурузна златица је инсект малих димензија, добро лети па гa у пољу понекад није лако уочити. Kод мужјака пипци су дужи од тијела, а код женки достижу трећину дужине тијела. Боја тијела варира од жуте до зелене. Горња крила су жута, сa уздужним тамним пругама. Јаје је дуго 0,5 mm, овалног облика и блиједожуте боје.

Кукурузна златица прави штете на кукурузу у развојним фазама ларвe и имага, при чему су штете од ларве знатно веће. Ларве се у земљишту развијају само на одређеним биљним врстама, а биљка домаћин је кукуруз. Главне штете праве ларве у трећем стадију развоја улазећи у младо бочно коријење кукуруза. Одрасле ларве изгризају бочне коријенове пупољке у близини коријеновог стабла, те такве биљке немају довољан ослонаца па су склоне падању при вјетру или јачој киши. Овакве оштећене биљке даље расту али добијају специфичан изглед – гушчији врат. Принос кукуруза од напада златице може бити умањен 30-50 %  а у посебним условима и до 100 %.

Имаго се храни лишћем, свилом и поленом . На једној биљци може бити преко 40 јединки које изгризу свилу до кочанке, а тиме смањују оплодњу тако да имамо појаву клипа без или са малим процентом зрна што утиче на смањење приноса.

У нашим агроеколошким условима кукурузна златица нема озбиљних предатора који би регулисали ову штеточину. Због повољних услова за развој (влага, топлота, велике површине кукуруза у монокултури) златица се стално шири и чини све веће штете на кукурузу. Због ових чињеница заштита кукуруза од напада златице мора бити свеобухватна, а она се остварује комбинацијом агротехничких и хемиских мјера.

  • Агротехничке мјере заштите кукуруза – У нашим условима плoдоред је основна мјера у заштити кукуруза од кукурузне златице. Плодоред мора бити минимум двогодишњи, а пожељно је да буде трогодишњи па чак и четверогодишњи. Послије скидања кукуруза најбоље је сијати траве, зоб, сирак, соју и дјеталину. Поред плодореда добре мјере у заштити кукуруза од златице су добра и квалитетна обрада земљишта и сјетва толерантних хибрида.
  • Хемиске мјере заштите кукуруза – Највеће штете праве ларве на кукурузу изгризајући коријенов систем послије ницања у јуну мјесецу. У овој фази развоја кукуруза потребно је извршити заштиту коријена. Код нас постоје инсектициди који се могу употребљавати у овој фази заштите кукуруза од златица постављајући их у траке, а неки се наносе на сјеме кукуруза . Заштита кукуруза од ларви кукурузне златице постиже се само поштовањем вишегодишњег плодореда, сјетва сјемена хибрида отпорних дјелимично на златицу и сјетва сјемена третираним инсектицидом.

Код напада имага кукурузне златице на свилу клипа, заштиту је врло тешко извести, могуће је третирањем неким од инсектицида прскалицака великог клиренса, специјално намијењених за то.