Стање озимих и прољетних усјева у Семберији

Због изузетно неповољне јесени у погледу влажности, ратари су засијали озиме усјеве у суво земљиште због чега је период ницања усјева био продужен за разлику од претходних година. Више температуре које су владале у том периоду биле су оптималне за ток фазе бокорења. Висок коефицијент бокорења је основни предуслов за формирање високих приноса, али не и главни чинилац. Услијед недостатка падавина, биљке нису могле адекватно да расту и да се развијају, због чега су усјеви у просјеку остали нешто нижи у порасту.  Генерално гледајући, са аспекта заштите биља здравствено стање озимих усјева је на изузетно задовољавајућем нивоу. Ове године је смањен интензитет заразе болести листа у односу на претходну, јер је у фазама интензивног пораста било топло и суво вријеме без падавина. С друге стране, падавине у мају мјесецу (60 до 80 литара) добро су дошле усјевима, нарочито пшеници која се налази у критичним фазама зрења  цвјетања, опрашивања, оплођења и наливања зрна. Процјена је да ће овогодишњи приноси бити нешто нижи од прошлогодишњих, али то опет зависи од низа фактора локалитета, типа земљишта, примијењене агротехнике, самог приступа пољопривредног произвођача цјелокупном обиму производње.

За разлику од пшенице, недостатак падавина у прољетном периоду одговарао је сјетви кукуруза. Сјетва кукуруза је трајала краће него иначе, а клијање и ницање усјева је било уједначено управо због повољних топлотних услова. Усјеви кукуруза се у зависности од локалитета, рока сјетве и типа земљишта налазе у фазама од 5 до 8 развијених листова. Пољопривредни произвођачи су имали проблем са тзв. земљишним третманом за сузбијање корова послије сјетве, а прије ницања усјева, јер након сјетве није било одређене количине падавина да би се активирали хербициди у земљишту. Због тога су произвођачи морали детаљно да приступе корективним мјерама заштите како би сузбили корове који представљају конкурентност гајеном усјеву. Корективни третман се спроводи када је кукуруз у фази од 3 до 8 листова у зависности од избора хербицида.