Сјетва луцерке на подручју Лијевче поља

Луцерка (medicago sativa) се сматра водећом најстаријом крмном културом и јако пуно је заступљена у сјетвеној структури на подручју Лијевче поља. Код нас се користи за исхрану стоке на више начина :

 • Зелена маса
 • Сјенажа
 • Силажа
 • Испаша
 • Сијено
 • Луцеркино брашно

ИЗБОР ЗЕМЉИШТА

Луцерка за свој успјешан развој тражи земљиште које је дубоко, растресито , које има повољан водно – ваздушни режим, неутралне реакције ph  6-7. Кисела земљишта не подноси и јако је добар индикатор на киселост. Ако се мора гајити на слабо киселим земљиштима потребно би било извршити калцификацију. Најбоље јој одговарају земљишта типа ливадска црница, алувијум и чернозем .

ПЛОДОРЕД

За луцерку најбоље предкултуре су ђубрене окопавине кукуруз, може се сијати иза стрних жита али су мање повољне од кукуруза док се гајење у монокултури не препоручује. Луцерка је добра предкултура већини гајених биљака .

ОБРАДА ЗЕМЉИШТА

Земљиште за сјетву луцерке мора бити добро припремљено, дубоко узорано. Ако се сије иза стрних жита што је начешћи случај у јесењој сјетви, послије косидбе стрних жита препоручује се стрњикање на 10 -15 центиметара, а циљ му је да измијеша и затрпа жетвене остатке и уништи изникле корове. Пошто коријенов систем луцерке продире дубоко у земљиште 1,5- 2 метара, потребно је извршити дубоко орање 30 до 35 центиметара. Ако се луцерка сије иза кукуруза потребно је тарупирати жетвене остатке, разбацити 100- 150 килограма урее да се жетвени остаци што боље растворе, затањирати па узорати на дубину 30- 35 центиметара.

Предсјетвено, да ли у јесен или прољеће, добро припремити сјетвени слој 6 до 8 центиметара јер сјеме луцерке је јако ситно, да се прекрије ситном земљом како би уједначено ницала .

ЂУБРЕЊЕ

Успјешао ницање, пораст, високе и квалитетне приносе луцерка захтијева довољно ђубрива у свим развојним фазама. Стајњаком се може ђубрити предкултура јер стајњак има продужено дејство. У првој години се искористи 50%, у другој 30%, а у трећој 20%. Ако се стајњак даје предсјетвено, он мора бити добро прегорио. Поред стајњака под бразду се даје НПК 10: 20:30,  400- 500 кg/hа, а предсјетвено се даje још избалансирано минерално ђубриво НПК  15: 15: 15,  200 кg/hа. Послије сваког откоса луцеришта се прихрањују са 300 кg/hа КАН – 27%.

ПРИПРЕМА И СЈЕТВА

За сјетву луцерке, јесењу или прољетну, земљиште мора бити добро припремљено, уситњено да би квалитетно покрило сјеме. Дубина припремљеног слоја треба  да износи 6 – 8 центиметара. Сјетва луцерке се изводи машински на међуредни размак 12,5 центиметра. Дубина сјетве је 1-2 ценитиметра. За постизање доброг склопа потребно је 15 -20 кg сјемена /hа. Склоп је 450-500 биљака/m². Сјеме луцерке мора бити квалитетно, чистоће  96%, клијавост 94%, не старије од 5 година.  Постоје два рока сјетве луцерке:

 1. Љетно-јесењи – 15.8 – 15.9
 2. Прољетни- 15.3 – 15.4

Предности љетно – јесење сјетве су да се могу биљке добро развити до зиме, усјеву пријете мање опасности од корова, земљиште се квалитетније припреми, а мане су да често након сјетве наступи суша, усјев може бити оштећен од голомразице и може настати редуцирани склоп.

Предности прољетне сјетве су мања могућност оштећења младих биљака од голомразице, боља влага у земљишту, топлије вријеме , лакше ницање и развој, а мане прољетне сјетве су да пријети већа закоровљеност младих биљака, током априла и маја често зна бити суша и прве године експлоатација луцерке мања је за 1-2 откоса.

Ако имамо слабије ницање луцерке оно је последица :

 • Слабо припремљеног земљишта
 • Предубоке сјетве
 • Мразеви (у рано прољеће )
 • Присуство болест
 • Присуство штетних инсеката
 • Присуство корова
 • Оштећење од хербицида
 • Лоше сјеме

Вегетациони период од сјетве до првог откоса је 42 до 45 дана, а следећих откоса је за  30 дана. Луцерка најбрже и најбоље приносе даје при температури 20 – 25ᴼС ако су испуњени сви остали услови.

МЈЕРЕ ЊЕГЕ

 1. Ваљење послије сјетве
 2. Заштита од корова
 3. Заштита од болести
 4. Заштира од штетних инсеката
 5. Заштита од глодара
 6. Наводњавање

ПРИНОСИ

Ако су повољни временски услови и ако се испоштује пуна агротехника у процесу производње луцерке на подручју Лијевче поља можемо имати пет откоса зелене масе у току године  са 20t/hа што укупно износи 100 t/hа или 20 t/hа квалитетног сијена, под условом чим се покоси откос да се изврши прихрана и наводњавање.

За производњу сјемена луцерке оставља се други откос гдје се проводе агротехничке мјере заштита од корова, болести, штетних инсеката и глодара .Скидање сјемена луцерке врши се на два начина :

 • Директно комбајем, мора се водити рачуна да луцерка буде уједначено зрела
 • Двофазно, прво се луцерка коси косачицама  и досушује  на њиви па се комбајнира

Принос сјемена зависи од услова гајења и примјене агротехнике у процесу производње, код нас на подручју Лијевче поља креће се у просјеку од 350- 500 kg/hа .