Сјетва јечма на подручју Лијевче Поља

Оптималан рок за сјетву јечма на подручју Лијевче Поља је од 25. септембра  до 10. октобра. Јечам захтјева пропусна, плодна земљишта, због лоше развијеног коријеновог система, не подноси кисела и тешка збијена земљишта. Оптимални pH за развој јечма је 6,5 – 7,2, неутрална до слабо базна земљишта. Не подноси сјетву у монокултури ни иза остaлих стрних жита, ради преноса заједничких боласти. Најчешће предкултуре за јечам на подручју Лијевча поља су рани хибриди кукуруза, кромпир, соја, репица, сунцокрет и дјетeлинско травне смјесе.

Послије скидања предкултура извести орање на дубини oд 25 cm и извршити затварање бразде с циљем да се смањи губитак воде и униште изникли корови. Предсјетвену припрему извршити најмање 10 дана прије сјетве са тањирачама или сјетвоспремачима на дубини 10 cm.

Јечам добро реагује на стајњак кога треба унијети под бразду у количини 40 – 50 t/ hа , остали дио НПК ђубрива, један  дио дати под бразду, дио предсјетвено, а дио дати у двије прихране, прву рано у прољеће у фази бокорења, а другу након мјесец дана у фази влатања.  За принос од 5 – 6 t / hа јечам захтијева 100 – 120 kg / hа азота, 80 – 90 kg / hа фосфора и 120 kg / hа калија .

Сјетва се обавља житним сијачицама размака 12.5 cm, дубине 3 – 5 cm, густине склопа 350 – 500 клијавих зрна / m² што одговара 200 – 250 kg / hа сјемена. Клија на 1-2 степена , оптимална температура за развој је око 15 °C, подноси ниске температуре и до – 20 °C .

Послије сјетве извршити забрнавање, ваљање и  заштиту против корова .