Сточни грашак у смјеси са житарицама представља веома квалитетну крму. Значај гајења је посебно изражен у условима промјене климе јер га је могуће гајити у периодима године када има довољно влаге и слободног земљишта. Након скидања усјева је могућа сјетва друге културе. На овај начин се рационалније управља земљиштем кога, по правилу, на фарми увијек недостаје.

Сјетва јарог сточног грашка се обавља што раније, чим временски услови дозволе (крај фебруара-средина марта). Количина сјемена сточног грашка зависи од циља гајења и густоће сјетве (склопа). За производњу зелене масе употребљава се 150-180 кг/ха сјемена грашка и 40-60 кг/ха сјемена житарица (зоб,јара пшеница). За сјетву треба користити дорађено квалитетно сјеме високе клијавости и чистоће. Прво се сије грашак на дубину 5-6 цм, размак редова 16 цм, а затим унакрсно житарица на дубину 3-4 цм, размака редова 12 цм. Сјетва се може обавити житном сијачицом да би се што оптималније распоредило сјеме како не би дошло до засјењивања и полијегања усјева.

Прије сјетве уколико није обављено зимско орање потребно је обавити орање (20-30 цм) да би се обезбиједили добри услови за развој биљака и сачувала влага из зимског периода.

С обзиром да грашак има способност везивања атмосферског азота квржичним бактеријама потребно му је само приликом почетног развоја обезбедити мању количину азота (30-40 кг/ха), док усјеву грашка и житарица треба обезбиједити  60 кг/ха азота ,80 кг/ха фосфора и 120 кг/ха калија.

Приноси чисте масе зеленог грашка достижу од 25-35 т/ха. Приноси у смјесама грашак-житарице износе од 30-50 т/ха зелене масе.

Смјеса грашка и житарица се најчешће користи као зелена сточна храна или за спремање сјенаже. Као зелена крма се користи у вријеме цвјетања грашка и у фази класања житарица  а за спремање сјенаже када се формира 2/3 махуна на грашку, а житарица не сме прећи из млијечне у воштану зриобу. Након скидања, усјев се просушује од 50-55% влажности након чега се сјенажира. Сјенажирање је начин конзервисања влажне биљне масе, након чега долази до млијечно-киселинског врења. Битно је осигурати анаеробне услове (без присуства ваздуха) који се обезбеђују класичним силирањем у сило тренчеве или умотавањем зелене масе у у роло бале и омотавање у фолије ради онемогућавања присуства ваздуха.

Добро спремљена сјенажа грашка и житарица представља врло квалитетно кабасто крмиво у исхрани музних грла.