Воћари знају да је јесен са температурама од 10 до 18 степени Целзијуса и довољно падавина, прави период да се крене са радовима на подизању воћњака. Прије свега, неопходно је урадити анализу земљишта да бисмо знали шта земљишту недостаје како би воћњак напредовао. У сарадњи са агрономима треба одабрати што повољнију парцелу, припремити земљиште, набавити репроматеријал и квалитетне саднице .

Припрема земљишта се обавља на читавој површини у случају кад је неравна парцела или дуго времена није обрађивана. У супротном се припрема земљишта може обављати у тракама  (редови)ширине 1 до 1,5 m са међуредним размаком између трака од 3 до 4 метра. На основу анализе земљишта половина утврђене количине стајњака, минералног ђубрива и кречног материјала се разбацује по ширини траке прије орања. Друга половина храњива се разбацује  по узораном земљишту у правцу редова прије фине припреме земљишта са мотокопачицама . На овај начин имамо припремљену траку (ред) са свим неопходним храњивима распоређеним  подједнако унутар земљишта.

За садњу је најбољи двогодишњи садни материјал  који је након прве године скраћен на 70 до 80 центиметара изнад земље, а из остављеног пупољка се развила садница са разграњењима и родним пупољцима  тако да ћемо имати цвјетање одмах на прољеће. Саднице треба да су калемљене на 30 до 40 центиметара од земље да се додатно смањи бујност подлоге.

У засадима густог склопа са 2.000 и више садница по хектару (обично јабука), прије садње се поставља наслон од коља и жице, а затим се маркирају садна мјеста и врши садња у већ припремљену земљу.

У засадима мање густине склопа са 500 до 1.000 садница, без наслона  и са већим размаком између садница у реду, садња се може вршити копањем рупа  димензија 40х40х40 центиметара. Код овакве садње, половина храњива може да се не разбацује код фине припреме земљишта него се иста додаје у рупе приликом садње.

Након садње, саднице треба залити ако зељиште није довољно влажно и додатно нагазити ради што бољег контакта између корјена и земљишта. Ради заштите од дивљачи засад је најбоље оградити плетеном жицом  или на саднице ставити заштитне мрежице .

Ради спречавања ломљења садница усљед тежине снијега или удара вјетра потребно је исте повезати на два мјеста уз наслон или за колац.

Јесењом садњом се даје довољно времена садници да у току зиме успостави водно ваздушни режим и да раније крене у прољеће чиме се постиже стопостотан пријем саднице. Оваквим приступом имамо раније  формирање узгојног облика и брже ступање самог воћњака у плодоношење .