Састанак са начелником општине Рогатица

Представници Ресора за пружање стручних услуга у пољопривреди ПЈ Соколац, одржали су састанак са начелником општине Рогатица и сарадницима, гдје се разговарало о стању пољопривреде и мјерама унапрађења. Подручје општине Рогатица према природним условима, односно по пољопривредним површинама, климатским, хидрографским и рељефним карактеристикама, погодно је за примарну пољопривредну производњу: сточарство, ратарство и воћарство. Поред напријед изнесених природних препоставки за успјешну производњу, ова стара грана привређивања захтијева: присуство струке, организованост производног циклуса, пласман производа на тржиште, стратегију развоја. Развој пољопривреде зависи и од нових технологија које су засноване на знању. Знање је постало главни, а често најуноснији фактор у развоју пољопривредне производње. Општина Рогатица спада у ред најразвијенијих када је у питању пољопривреда на Сарајевско-романијској регији, а посебно се истиче сточарство и производња меркантилног и сјеменског кромпира.
Повољни агроеколошки услови позиционирали су подручје општине Рогатица као кључно микро подручје у Босни и Херцеговини не само по питању меркантилне производње, већ и по питању производње садног материјала кромпира. Тако кромпир има дугу традицију узгоја већ два вијека, а данас се комерцијално узгојем бави око 100 пољопривредних произвођача.
На састанку је било ријечи о тренутним активностима које Министарство пољопривреде, шумарства, и водопривреде у сарадњи са општином реализује, презентовани су резултати постојећих пројеката, као и будући развојни пројекти и планови.