Sastanak sa direktoricom agrarnog fonda grada Istočno Sarajevo

U kancelariji MPŠV Republike Srpske Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac održan je sastanak sa direktoricom Agrarnog fonda grada Istočno Sarajevo.
Zajednički ciljevi su formiranje baze podataka u agro – prehrambenom sektoru, unapređenje prodaje, povećanje obima proizvodnje, poboljšanje kvaliteta proizvoda, udruživanje sredstava, promocija lokalnih brendova, povezivanje sa tržištem i stimulisanje uključivanja žena i mladih u poljoprivredi.
Kancelarija PJ Sokolac će pružitu punu podršku radu Agrarnog fonda, gdje će se preko klastera „SRP“ i Agrarnog fonda pokušati obezbijediti još veća podrška poljoprivrednim proizvođačima. Veoma je bitno da je grad Istočno Sarajevo prepoznao važnost i razvojni potencijal poljoprivrede, posebno kao grane kompatibilne sa drugim razvojnim aspiracijama poput turizma, ali i razvoj prerađivačke industrije.