Састанак са директорицoм аграрног фонда града Источно Сарајево

У канцеларији МПШВ Републике Српске Ресора за пружање стручних услуга у пољопривреди ПЈ Соколац одржан је састанак са директорицом Аграрног фонда града Источно Сарајево.
Заједнички циљеви су формирање базе података у агро – прехрамбеном сектору, унапређење продаје, повећање обима производње, побољшање квалитета производа, удруживање средстава, промоција локалних брендова, повезивање са тржиштем и стимулисање укључивања жена и младих у пољопривреди.
Канцеларија ПЈ Соколац ће пружиту пуну подршку раду Аграрног фонда, гдје ће се преко кластера „СРП“ и Аграрног фонда покушати обезбиједити још већа подршка пољопривредним произвођачима. Веома је битно да је град Источно Сарајево препознао важност и развојни потенцијал пољопривреде, посебно као гране компатибилне са другим развојним аспирацијама попут туризма, али и развој прерађивачке индустрије.