U cilju ispitivanja sortnih i proizvodni sposobnosti različitih kultura, Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi postavlja oglede širom Republike Srpske. Rezultati do kojih se došlo tokom ispitivanja se nalaze u nastavku:

STRNA ŽITA

KUKURUZ

SOJA