У циљу испитивања сортних и производни способности различитих култура, Ресор за пружање стручних услуга у пољопривреди поставља огледе широм Републике Српске. Резултати до којих се дошло током испитивања се налазе у наставку:

СТРНА ЖИТА

КУКУРУЗ

СОЈА