Radni sastanak sa pčelarima u Višegradu

Na inicijativu Udruženja pčelara sa područija opštine Višegrad organizovan je radni sastanak,  na kome su prisustvovali predstavnici Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi i Upravni odbor Udruženja pčelara. Tom prilikom predstavnicima Udruženja pčelara su približeni uslovi za učešće u IFAD projektu koji se implementira preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Tematika sastanka se odnosila na sva aktuelna pitanja počevši od koncepta projekta, formiranja start-ap paketa za početnike  i pisanja poslovnog plan.

Udruženje pčelara „Višegrad“ ima 66 registrovanih članova od kojih se određen broj bavi profesionalnim pčelarenjem. Višegradski pčelari svake godine organizuju Međunarodni sajam meda „Dane višegradskog meda“, te niz stručnih predavanja za svoje članove, a poznati su po tome što imaju bar-kod na dizajniranim naljepnicama za svoje proizvode, svoj sajt i prodavnicu, te provođenju brojnih ekoloških i drugih projekata.

Ovo je takođe bila prilika da se prisutni pčelari informišu  o svim relevantnim činjenicama koje se odnose na značaj zaštite geografskog porijekla svih poljoprivrednih proizvoda, kao i mogućnosti uvođenja organske proizvodnje u pčelarstvo.