Radionica o rezidbi šljive i savremenoj opremi

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prisustvovali su radionici koju je organizovao Institut za hortikulturu, zajedno sa Poljoprivrednim fakultetom u saradnji sa kompanijom „Semagri“ u Aleksandrovcu na eksprerimentalno edukativnom centru Poljoprivrednog fakulteta, na temu: „Rezidba šljive i savremena oprema za rezidbu voćaka“.

U okviru radionice prezentovana je zimska rezidba šljive (vreteno, UFO i Bi-baum) uz upotrebu opreme specijalizovane za rezidbu voćaka. UFO uzgojni oblik daje izuzetne prinose, jednostavan je za rezidbu i berbu. Poenta je da se ostavljaju kratke rodne grane, dok se grane od 10 cm prikraćuju ili odstranjuju. Svi prirasti koji nemaju tendenciju da budu rodni režu se do osnove. Nedostatak je što je potrebna armatura i svi prirasti bi trebali da budu vezani za armaturu. Bi-baum sistem sa dvije provodnice se takođe istražuje na oglednim parcelama, gdje se rezidba svodi na prikraćivanje grana i ostavljanje prostora među osnovnim granama zbog porasta tokom vegetacije, takođe je ne dostatak taj što se grane vežu uz žicu.

Predstavnici firme „Semagri“ d.o.o. Sarajevo, koji je generalni uvoznik  profesionalnog alata za orezivanje „Stocker“ i „Lowe“, predstavili su modele električnih i pneumatskih makaza za orezivanje voća. Kod električnih sistema makaza predstavljena su dva sistema. Prvi sistem „Magma“ koje su pogodne za starije voćnjake sa debljim granama, koje mogu da režu grane 3,5 cm. Drugi sistem „Vulcano“ gdje imamo dva modela E25, koji reže grane 2-2,5cm koji posjeduje dvije baterije može da radi 6h, i drugi model E22 kojim baterija traje 2h i s kojima se režu grane debljine 2,2 cm. Pored makaza, predstavljene su i električne motorke sa poluautomatskim i motorke sa automatskim podmazivanjem goriva. Na ovoj radionici zaključeno jeda upotreba električnih makaza dosta olakšava i ubrzava samu rezidbu.