Прорједа јабуке послије амида

Централни плодови се налазе у фази величине плода 10 до 14 мм гдје је потребно извршити прорједу са препаратима на бази нафтил сирћетне киселине (NAA) и 6 бензил аденина (6BA). Да би прорједа била успјешна потребна је већа влажност ваздуха и температура од 15 до 25 степени целзијуса. Препоручује се минимална потрошња воде од 1000 литара по хектару. Примјена нафтил сирћетне киселине (NAA) се не препоручује код сорти Црвени делишес, Фуџи и Глостер, већ се користи сам 6 бензил аденин (6BA).