Projektovanje đubrenja vinograda pomoću onlajn kalkulatora

Mineralna ishrana u vinogradarskoj praksi ima veliki značaj. Optimalan režim mineralne ishrane se uspostavlja za vrijeme podizanja vinograda. Veliki uticaj na usvajanje mineralnih materija ima vodni režim zemljišta, jer bez odgovarajuće vlažnosti nema rastvaranja i usvajanja mineralnih materija od strane korjena. Da bi se izbjegle negativne posljedice na prinos i kvalitet grožđa i vina ali i funkcije rasta i razvoja vinove loze potrebno je redovno i blagovremeno vršiti đubrenje, prihranjivanje i navodnjavanje.

Analiza zemljišta i folijarna analiza su najviše primenjivane metode za utvrđivanje optimalne obezbjeđenosti vinove loze hranljivim elementima. Imajući u vidu biološke osobine sorte i podloge, osobine zemljišta i druge faktore najbolje je istovremeno primjenjivati više metoda za utvrđivanje obezbjeđenosti vinove loze hranljivim materijama. Osim ove dvije široko primjenjivane metode za utvrđivanje količine hraniva za vinovu lozu, postoje još i vizuelne metode, vegetacione metode i poljski ogledi.

Zemljište je plodno za gajenje vinove loze ako ima:

 

  • 3 do 5% humusa;
  • 120 do 150 mg N u 100 g vazdušno suvog zemljišta
  • 15 do 25 mg P2O5 u 100 g vazdušno suvog zemljišta
  • 25 do 40 mg K2O u 100 g vazdušno suvog zemljišta

 

Zbog različitih ciljeva proizvodnje i uslova gajenja vinove loze nije moguće dati opšte važeću preporuku za optimizaciju mineralne ishrane vinove loze. Kada se prinosi grožđa i plodnost zemljišta dovedu u uzajamnu zavisnost, stiče se mogućnost projektovanja đubrenja.

ALV-kalkulator je namjenjen ishrani vinove loze (isključivo vinskih sorti grožđa i nije namjenjen stonim sortama!). Svi detalji i način korišćenja ovog kalkulatora dati su na linku http://ishranabilja.com.hr/kalkulatori/ALV_v1.4.html