Пројектовање ђубрења винограда помоћу онлајн калкулатора

Минерална исхрана у виноградарској пракси има велики значај. Оптималан режим минералне исхране се успоставља за вријеме подизања винограда. Велики утицај на усвајање минералних материја има водни режим земљишта, јер без одговарајуће влажности нема растварања и усвајања минералних материја од стране корјена. Да би се избјегле негативне посљедице на принос и квалитет грожђа и вина али и функције раста и развоја винове лозе потребно је редовно и благовремено вршити ђубрење, прихрањивање и наводњавање.

Анализа земљишта и фолијарна анализа су највише примењиване методе за утврђивање оптималне обезбјеђености винове лозе хранљивим елементима. Имајући у виду биолошке особине сорте и подлоге, особине земљишта и друге факторе најбоље је истовремено примјењивати више метода за утврђивање обезбјеђености винове лозе хранљивим материјама. Осим ове двије широко примјењиване методе за утврђивање количине хранива за винову лозу, постоје још и визуелне методе, вегетационе методе и пољски огледи.

Земљиште је плодно за гајење винове лозе ако има:

 

  • 3 до 5% хумуса;
  • 120 до 150 mg N у 100 g ваздушно сувог земљишта
  • 15 до 25 mg P2О5 у 100 g ваздушно сувог земљишта
  • 25 до 40 mg К2О у 100 g ваздушно сувог земљишта

 

Због различитих циљева производње и услова гајења винове лозе није могуће дати опште важећу препоруку за оптимизацију минералне исхране винове лозе. Када се приноси грожђа и плодност земљишта доведу у узајамну зависност, стиче се могућност пројектовања ђубрења.

АЛВ-калкулатор је намјењен исхрани винове лозе (искључиво винских сорти грожђа и није намјењен стоним сортама!). Сви детаљи и начин коришћења овог калкулатора дати су на линку http://ishranabilja.com.hr/kalkulatori/ALV_v1.4.html