Projekti

Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi u saradnji sa Jedinicom za koordinaciju poljoprivrednih projekata realizuje  Projekat razvoja poslovanja na selu (RBDP) koji se finansira kreditnim sredstvima Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD). Cilj Projekta je smanjenje siromaštva na selu putem povećanja prihoda ciljne grupe kroz podršku pri pokretanju profitabilnih poljoprivrednih djelatnosti. Ciljna grupa Projekta su  mali proizvođači, muškarci i žene zainteresovani za komercijalnu proizvodnju, udruženja poljoprivrednika i zadruge koje su povezane sa malim proizvođačima. Konkretno projekat se zasniva na uspostavljanju lanaca vrijednosti, odnosno na uvezivanju  proizvođača poljoprivrednih proizvoda sa otkupljivačima. Fokus Projekta razvoja poslovanja na selu je na sledećim lancima vrijednosti :

  • Lanac vrijednosti mlijeka
  • Lanac vrijednosti jagodastog voća
  • Lanac vrijednosti povrća
  • Lanac vrijednosti tradicionalnih proizvoda

Glavne komponente Projekta su :

  • Početni paketi podrške za zasnivanje ili proširenje poljoprivredne proizvodnje (start up paketi)
  • Početni paketi podrške namjenjeni su proizvođačima koji započinju ili proširuju poljoprivrednu proizvodnju u okviru identifikovanih lanaca vrijednosti. Maksimalan iznos do kojeg projekat vrši sufinansiranje pokretanja, odnosno proširenja poljoprivredne proizvodnje je 4 000.00 KM, a sistem sufinansiranja je sledeći : 40% Projekat – 10% Opština – 50% proizvođač
  • Sufinansiranje nabavke opreme i izgradnje kapaciteta proizvođačkih organizacija (Zadruge ili Udruženja)
  • Pravo na sufinasiranje nabavke opreme imaju sve proizvođačke organizacije čija je djelatnost vezana za navedene lance vrijednosti. Odnos sufinansiranja je 70:30%, gdje Projekat sufinasira 70% od ukupne investicije a proizvođačka organizacija i Opština preostalih 30%. Maksimalan novčani iznos koji Projekat može izdvojiti za ovu namjenu je 50 000.00 KM.
  • Izgradnja tržišne infrastrukture u ruralnim područjima
  • Osnovni cilj ove komponente Projekta je poboljšanje uslova za život I privređivanje građana u ruralnim sredinama. Rješavanjem infrastrukturnih problema stvaraju se pretpostavke za zadržavanje postojećeg nivoa poljoprivredne proizvodnje uz mogućnost povećanja i diverzifikovanja iste u budućnosti. Odnos sufinansiranja infrastrukturnih radova je sledeći : 80 % projekat – 20 % Opština

Projekat razvoja poslovanja na selu u Republici Srpskoj se realizuje samo u izrazito nerazvijenim opštinama koje su prikazane na mapi.