Proizvodnja mlijeka ove godine oko četiri miliona litara

Na području opštine Sokolac u posljednjih nekoliko godina došlo je do intenzivnog razvoja poljoprivrede u svim oblastima naročito u proizvodnji mlijeka. Nastavak poboljšanja poljoprivredne proizvodnje te saradnja sa proizvođačima, bila je tema  sastanka između načelnika opštine Sokolac Milovana Bjelice sa saradnicima i rukovodioca sokolačke Područne jedinice Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Jelene Mićić.

Prema njenim riječima, dodatna nabavka junica popravila bi rasni sastav. Dok u narednom periodu treba pronaći najprihvatljiviju opciju koju bi podržalo i resorno ministarstvo i opština Sokolac.

Bjelica je rekao da su prema anketiranim proizvođačima mlijeka, sagledali mogućnosti povećanja broja muznih grla.

– Ove godine proizvodnja mlijeka u našoj lokalnoj zajednici biće oko četiri miliona litara, što je duplo više u odnosu na prošlu godinu. Tu su proizvođači koji predaju mlijeko, mljekarama „ Pađeni“ i „Milkos“ te ostalim koji otkupljuju na ovim prostorima i onih koji proizvode mliječne proizvode u svojoj režiji. Povećava se broj grla na farmama, samim tim i stočni fond. Na osnovu izvršene ankete ima zainteresovanih za kupovinu novih muznih grla ali treba podrška i države i opštine. Prema nezvaničnim informacijama u narednom periodu moglo bi doći do realizacije jednog projekta u kojem bi resorno ministarstvo i opština jednim dijelom pomogli finansiranje junica –naveo je Bjelica te dodao da su anketirani naveli da nisu u mogućnosti odmah uplatiti potreban iznos za nabavku, te se traži mogućnost kako udovoljiti namjerama proizvođača mlijeka.

– Da li će to biti princip kreditiranja, utvrdićemo u narednom periodu ali ono što je sigurno ukoliko se realizuje projekat ove godine na području opštine trebala bi se izvršiti nabavka 50 junica. U narednom periodu vršila bi se kupovina prema potrebi, naravno opet uz podršku minisatrstva i opštine– istakao je on.

Na sastanku je bilo riječi i o projektu “ Razvoj ruralne konkurentnosti“ koji implementira Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

– U okviru tog projekta imamo biznis plan plasteničke proizvodnje, gdje je nosilac firma „Bios“ iz Visokog, u koji je uključena opština Sokolac , koja će obaviti razgovor sa zaintersovanim kupcima. Ministarstvo će kupovinu plastenika finasirati sa 50% učešća ukoliko je nosilac domaćinstva žena, ako je muškarac nosilac, u tom slučaju 40%. Opština Sokolac će za svakog korisnika izdvojiti 10%, dok ostatak plaća sam korisnik – navela je Mićićeva.

Kako je rekao načelnik za plastenik od 50 metara kvadratnih, koji košta oko 1.400 KM , korisnik bi uplatio iznos od oko 500 KM. Svi zainteresovani mogu da se jave u kancelariju Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti, kako bi se mogla planirati sredstva za subvenciju. Narednih dana poziv će biti objavljen na zvaničnoj stranici opštine Sokolac. Presjek prve faze biće početkom septembra kako bi se napravio uvid zainteresovanih lica.

 

(Preuzeto sa sajta opštine Sokolac)