Program posebnog nadzora u Sarajevsko – romanijskoj regiji

U sklopu aktivnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i Poljoprivrednog instituta Republike Srpske kontinuirano se sprovodi program posebnog nadzora (sistemske kontrole) nad karantinskim štetnim organizmima u zasadima bilja u čitavoj Republici Srpskoj.

Ovaj program podrazumijeva sistematsko prikupljanje i čuvanje podataka o prisutnosti štetnih organizama, praćenje i implementacija programa, a uključuje inspekcijske preglede, praćenje zdravstvenog stanja bilja i sistematsko istraživanje nad zaraženim, ugroženim i nezaraženim područjima.

Ova obaveza proističe iz Zakona o zaštiti zdravlja i iz direktiva i odluka EU kojima se propisuje obaveza praćenja određenih štetnih organizama na bilju, način njihovog praćenja, kao i provođenje određenih fitosanitarnih mjera.

Radi zaštite domaće poljoprivredne proizvodnje kontinuirano  se provodi poseban nadzor nad određenim štetnim organizmima u poljoprivrednoj proizvodnji, a na osnovu odobrenih godišnjih programa i to:

  • nad prisustvom karantinskog štetnog organizma Erwinia amylovora -prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastih voćaka
  • nad prisustvom karantinskog štetnog organizma Monilinia fructicola – prouzrokovača američke smeđe truleži plodova jabučastih i koštičavih voćaka
  • nad prisustvom karantinskih štetnih organizama na koštičavom voću
  • nad prisustvom štetnog organizma Candidatus Phytoplasma vitis/Grapevine flavescence dorée phytoplasma FD na povrću
  • nad prisustvom karantinski štetnog organizma Xylella fastidiosa prouzrokovača pirsove bolesti
  • nad prisustvom karantinski štetnog organizma Pseudomonas avellanae prouzrokovača bakterioznog raka lijeske
  • nad prisustvom karantinski štetnog organizma Xylophilus ampelinus prouzorkovač bakteriozna plamenjače vinove loze

U tu svrhu uzimani su uzorci listova, plodovi i grančice jabuke, dunje, šljive, kruške, lijeske i vinove loze iz proizvodnih zasada u  opštinama Rudo, Višegrad i Rogatica.

Poseban nadzor se sprovodi s ciljem utvrđivanja prisustva, odnosno odsustva karantinskih štetnih organizama i na krompiru na mjestima proizvodnje sjemenskog i merkantilnog krompira. U opštini Rogatica koja je vodeća u ovoj  proizvodnji kao i prethodnih godina urađena su uzorkovanja merkantilnog i sjemenskog krompira.