Програм посебног надзора у Сарајевско – романијској регији

У склопу активности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске и Пољопривредног института Републике Српске континуирано се спроводи програм посебног надзора (системске контроле) над карантинским штетним организмима у засадима биља у читавој Републици Српској.

Овај програм подразумијева систематско прикупљање и чување података о присутности штетних организама, праћење и имплементација програма, а укључује инспекцијске прегледе, праћење здравственог стања биља и систематско истраживање над зараженим, угроженим и незараженим подручјима.

Ова обавеза проистиче из Закона о заштити здравља и из директива и одлука ЕУ којима се прописује обавеза праћења одређених штетних организама на биљу, начин њиховог праћења, као и провођење одређених фитосанитарних мјера.

Ради заштите домаће пољопривредне производње континуирано  се проводи посебан надзор над одређеним штетним организмима у пољопривредној производњи, а на основу одобрених годишњих програма и то:

  • над присуством карантинског штетног организма Erwinia amylovora -проузроковача бактериозне пламењаче јабучастих воћака
  • над присуством карантинског штетног организма Monilinia fructicola – проузроковача америчке смеђе трулежи плодова јабучастих и коштичавих воћака
  • над присуством карантинских штетних организама на коштичавом воћу
  • над присуством штетног организма Candidatus Phytoplasma vitis/Grapevine flavescence dorée phytoplasma FD на поврћу
  • над присуством карантински штетног организма Xylella fastidiosa проузроковача пирсове болести
  • над присуством карантински штетног организма Pseudomonas avellanae проузроковача бактериозног рака лијеске
  • над присуством карантински штетног организма Xylophilus ampelinus проузорковач бактериозна пламењаче винове лозе

У ту сврху узимани су узорци листова, плодови и гранчице јабуке, дуње, шљиве, крушке, лијеске и винове лозе из производних засада у  општинама Рудо, Вишеград и Рогатица.

Посебан надзор се спроводи с циљем утврђивања присуства, односно одсуства карантинских штетних организама и на кромпиру на мјестима производње сјеменског и меркантилног кромпира. У општини Рогатица која је водећа у овој  производњи као и претходних година урађена су узорковања меркантилног и сјеменског кромпира.